Newsletter

Biznes i finanse

BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

26.10.2021, 07:01aktualizacja: 26.10.2021, 10:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 2 036 306 2 461 336 446 705 554 105
Przychody z tytułu opłat i prowizji 751 746 706 868 164 911 159 133
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym -593 882 313 296 -130 280 70 530
Wynik finansowy po opodatkowaniu -822 956 131 870 -180 532 29 687
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy -1 108 838 283 683 -243 246 63 864
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 611 556 2 481 872 792 269 558 728
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -821 685 -4 042 554 -180 253 -910 075
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -127 043 -779 958 -27 869 -175 587
Przepływy pieniężne netto, razem 2 662 828 -2 340 640 584 146 -526 934
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,68 0,11 -0,15 0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,68 0,11 -0,15 0,02
Aktywa razem 103 791 480 97 322 785 22 403 134 21 089 275
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 529 445 1 057 652 114 279 229 187
Zobowiązania wobec klientów 90 250 053 81 510 540 19 480 251 17 662 854
Kapitał własny 7 978 764 9 090 976 1 722 196 1 969 961
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 261 848 262 875
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,58 7,49 1,42 1,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 6,58 7,49 1,42 1,62
Współczynnik wypłacalności 18,17% 19,49% 18,17% 19,49%
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda - - - -

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2021, 07:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ