Newsletter

BANK PEKAO SA (5/2023) Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty do 75% dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2022 r.

20.03.2023, 18:08aktualizacja: 20.03.2023, 18:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2023

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 20 marca 2023 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") odnoszące się do polityki dywidendowej Banku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Bank, w zakresie podstawowych kryteriów określonych w stanowisku KNF z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w 2023 r. i przy uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 75% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie 1 stycznia 2022 r. - 31 grudnia 2022 r.

Ponadto KNF zaleciła Bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

Zarząd Banku nie podjął jeszcze decyzji w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2022.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.03.2023, 18:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii