Newsletter

Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA (2/2022) Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki

04.01.2022, 10:20aktualizacja: 05.01.2022, 12:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 2/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 31 grudnia 2021 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki ("Postanowienie") uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/30.11.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku. O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 48/2021 w dniu 30 listopada 2021 roku.

W wyniku Postanowienia §23 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że Statut stanowi inaczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na żądanie członka Rady Nadzorczej."

Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższą zmianę, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 04.01.2022, 10:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ