Newsletter

Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA (50/2021) Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z postępowaniem antymonopolowym

08.12.2021, 11:42aktualizacja: 08.12.2021, 11:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 50/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent" lub "Benefit Systems") w związku z postanowieniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes UOKiK") o wszczęciu postępowania antymonopolowego ("Postępowanie"), o którym Spółka pisała w raporcie 63/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku oraz w nawiązaniu do raportów 92/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., 20/2019 z dnia 7 maja 2019 r., 39/2019 z dnia 1 października 2019 r., 7/2020 z dnia 3 marca 2020 r., 21/2020 z dnia 30 lipca 2020 r., 51/2020 z 28 grudnia 2020 r., 2/2021 z 4 stycznia 2021 r., 19/2021 z 31 maja 2021 r. oraz 38/2021 z 27 października 2021 informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 roku Emitent otrzymał decyzję Prezesa UOKiK ("Decyzja") wydaną w dniu 7 grudnia 2021 roku ("Data Decyzji") na podstawie art. 12 ust.1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, która dotyczy dwóch podejrzewanych naruszeń (tj. podejrzenia czynienia ustaleń dotyczących wyłączności współpracy z klubami fitness oraz podejrzenia ograniczania możliwości oferowania usług w ramach pakietów usług sportowo-rekreacyjnych), w związku z którymi zostało wszczęte Postępowanie.

W związku z wydaną Decyzją Prezes UOKiK nie nałożył kary pieniężnej na Spółkę. Decyzja ma charakter zobowiązujący a jej wydanie kończy Postępowanie w zakresie dotyczącym dwóch z trzech podejrzeń.

Zgodnie z Decyzją Spółka jest zobowiązana do:

1. zaoferowania przynajmniej jednemu przedsiębiorcy spoza grupy kapitałowej Emitenta, który w 2018 r. oferował pakiety sportowo-rekreacyjne w kanale B2B ("Kontrahent") oraz, jeśli strony się porozumieją, świadczenia na rzecz dysponentów pakietów wydanych przez Kontrahenta na niedyskryminacyjnych warunkach usług sportowo-rekreacyjnych w 11 klubach fitness zlokalizowanych w miastach powyżej 200.000 mieszkańców oraz posiadających co najmniej 700 m2 powierzchni.

Zobowiązanie ma zostać wykonane przez Emitenta w terminie 36 miesięcy od Daty Decyzji, przez okres od 12 do 15 miesięcy; gdzie długość trwania będzie zależeć m.in. od tego czy Emitent zdecyduje się wykonać zobowiązanie w klubach posiadanych przed wydaniem decyzji czy w klubach nabytych w ramach transakcji nabycia udziałów/mienia.

2. udostępniania, w okresie 24 miesięcy od Daty Decyzji na swojej stronie internetowej wszystkich kryteriów, jakie wymagane są dla włączenia klubu fitness do programu MultiSport oraz innych tożsamych programów prowadzonych przez Benefit Systems, w taki sam sposób, jak przed Datą Decyzji.

3.podejmowania, w okresie 24 miesięcy od Daty Decyzji, w ramach programu MultiSport oraz innych tożsamych programów prowadzonych przez Emitenta, współpracy z klubami fitness, spełniającymi kryteria przyłączenia do programu MultiSport oraz innych tożsamych programów prowadzonych przez Benefit Systems. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy klubów fitness należących do konkurentów Emitenta, oferujących pakiety sportowo-rekreacyjne w kanale B2B.

Szczegółowy opis zobowiązań stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W odniesieniu do trzeciego podejrzenia, którego dotyczyło Postępowanie, a co do którego Prezes UOKiK wydał decyzję, o której Emitent informował w raporcie 2/2021 z 4 stycznia 2021 roku, Spółka złożyła odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie przewidzianym przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.12.2021, 11:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ