Newsletter

BENEFIT SYSTEMS SA (57/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 listopada 2023 r.

20.11.2023, 17:23aktualizacja: 20.11.2023, 17:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 57/2023

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 20 listopada 2023 roku ("Walne Zgromadzenie"):

1) Benefit Invest 1 Company - 453.691 akcji reprezentujących 453.691 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 listopada 2023 r. - 24,02%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów -15,47%;

2) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 293.000 akcji reprezentujących 293.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 listopada 2023 r. - 15,52%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 9,99%.

3) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny - 276.290 akcji reprezentujących 276.290 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 listopada 2023 r. - 14,63%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 9,42%;

4) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny - 234.355 akcji reprezentujących 234.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 listopada 2023 r. - 12,41%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,99%;

5) Fundacja Drzewo i Jutro - 208.497 akcji reprezentujących 208.497 głosów na Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 listopada 2023 r. - 11,04%; procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,11%.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.11.2023, 17:23
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ