Newsletter

Biznes i finanse

BEST SA (1/2021) Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji

13.01.2021, 21:29aktualizacja: 13.01.2021, 21:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 1/2021

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę nr 3/2021 w przedmiocie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji przez Spółkę (Program). Program zakłada możliwość emisji wielu serii obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych).

Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i będą oferowane w trybie oferty publicznej. Emitent planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z realizacją Programu, Emitent sporządzi prospekt podstawowy (Prospekt), który niezwłocznie zostanie złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach Programu nastąpią w okresie ważności Prospektu, tj. w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe parametry każdej serii obligacji emitowanej w ramach Programu zostaną ustalone w odrębnych uchwałach Zarządu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.01.2021, 21:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ