Newsletter

Biznes i finanse

BEST SA (32/2021) Rejestracja obligacji serii W2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

25.10.2021, 21:20aktualizacja: 25.10.2021, 21:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 32/2021

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że dzisiaj powziął wiadomość o oświadczeniu nr 1255/2021 wydanym w dniu 22 października 2021 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w sprawie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie 100.000 obligacji na okaziciela serii W2 (Obligacje), którym został nadany kod ISIN: PLBEST000325. Rejestracja Obligacji nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o dopuszczeniu Obligacji do obrotu na rynku regulowany.

Emisja Obligacji nastąpiła w ramach zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 czerwca 2021 r. prospektu podstawowego oraz suplementu nr 1 do prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 września 2021 r., sporządzonych przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 200 mln złotych, które razem stanowią prospekt podstawowy oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji opublikowane w dniu 22 września 2021 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.10.2021, 21:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ