Newsletter

BioMaxima z rekordowymi przychodami i zyskiem w I kw. 2022 r.

31.05.2022, 08:58aktualizacja: 31.05.2022, 09:01

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

W I kw. 2022 r. Grupa Kapitałowa BioMaxima wypracowała ponad 93,5 mln zł przychodów netto, zysk netto wyniósł ponad 24 mln zł oraz nastąpił znaczący wzrost zamówień w segmentach kluczowych dla rozwoju spółki – poinformował w poniedziałek zarząd BioMaxima S.A. podczas prezentacji śródrocznego raportu skonsolidowanego za I kw. 2022 roku.

BioMaxima S.A. to polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, tworzący m.in. testy antygenowe wykrywające COVID-19.

Jak poinformował Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima, pierwszy kwartał 2022 r. pozwolił ustanowić rekord w historii Grupy Kapitałowej pod względem wyników finansowych – w I kw. 2022 r. wypracowała ona 93,5 mln zł przychodów netto, co stanowi wzrost o 351 proc. w stosunku do I kw. 2021 roku. Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację, osiągnął 30 mln zł. Zysk netto grupy za I kw. 2022 r. wyniósł ponad 24 mln zł i jest wyższy od osiągniętego w analogicznym kwartale roku ubiegłego o 386 proc.

„Z perspektywy ostatnich dwóch lat możemy stwierdzić, że mimo niepewności oraz zawirowań gospodarczych wykorzystaliśmy czas pandemii COVID-19 wyjątkowo dobrze. Pacjentom zapewniliśmy wysokiej jakości systemy diagnostyczne, a efekty podjętych decyzji widoczne są już dziś w wynikach spółki, ale także niewątpliwie wpłyną pozytywnie na możliwości rozwojowe BioMaximy w nadchodzących kwartałach i latach” – powiedział prezes Urban.

Podczas konferencji wynikowej zarząd poinformował, że w I kw. 2022 r. spółka zanotowała znaczący wzrost zamówień w strategicznym obszarze krążkowych systemów dyfuzyjnych do oznaczania lekowrażliwości (antybiogramów) - na poziomie 170 proc. w ujęciu rocznym. Natomiast w zakresie systemów bibułowych wielkość sprzedaży osiągnęła pełnię mocy wytwórczych – w tym segmencie zamówienia wzrosły w ujęciu rocznym o 370 proc.

„Owoce przynosi nasza systematyczna praca na rzecz rozwoju eksportu i rozbudowy sieci dystrybucji. Mimo niewątpliwej dominacji w przychodach asortymentu związanego z diagnostyką SARS-CoV-2, na dzień publikacji raportu wartość zamówień na krążkowe systemy do oznaczania lekowrażliwości oczekujących na realizację, sięga 833 tys. zł - przy całkowitej sprzedaży na poziomie 1,38 mln zł w I kwartale 2021 w tym segmencie. Podjęliśmy działania, aby już w III kwartale 2022 roku, jeszcze przed oddaniem nowego obiektu produkcyjnego, znacząco zwiększyć wydajność w zakresie tego asortymentu” – zaznaczył Łukasz Urban.

„W roku 2020 i 2021, notując konsekwentny zysk oraz wzrost kapitałów własnych, jesteśmy w stanie planować inwestycje w nowe moce produkcyjne i rozważać ewentualne akwizycje. Również zakładamy w tym roku wypłatę dywidendy w wysokości rekordowej jak na historię spółki, czyli 45 gr za akcje, czyli będzie to prawie 2 mln zł” - poinformował Piotr Janowski, członek zarządu BioMaxima.

Janowski powiedział, że spółka rozpoczęła prace nad budową nowego budynku produkcyjnego, o łącznej o powierzchni 1300 m2, który ma być zakończony i oddany do użytku w I kwartale 2023 roku.

„Nasza produkcja nie wymaga bardzo dużych przestrzeni, wymaga natomiast zaawansowanych maszyn i dobrze wykwalifikowanych pracowników. W budynku znajdzie się nowy wydział produkujący systemy do oznaczania lekowrażliwości, zostanie rozbudowany wydział produkcji testów i odczynników i wydział diagnostyki molekularnej” – zaznaczył Piotr Janowski i dodał, że inwestycja jest całkowicie zabezpieczona finansowo.

„Aktualnie sytuacja spółki jest bardzo dobra, przez okres pandemii praktycznie przeszliśmy z niewielkim zwiększeniem zaangażowania kredytowego o 2 mln zł, które zostało już wygaszone” – powiedział wiceprezes spółki Henryk Lewczuk.

Wyjaśnił, że BioMaxima znacząco zmniejszyła zaangażowanie kredytowe, które na koniec marca br. wyniosło 6,2 mln zł.

„Są to głównie długoterminowe kredyty inwestycyjne, a wskaźnik pokrycia sumy bilansowej kapitałami własnymi wyniósł 71,07 proc.” – wyjaśnił wiceprezes.

Lewczuk zaznaczył, że spółka pozyskała kolejne dofinansowanie w kwocie 336 tys. zł, które dotyczy udziału w targach Medlab 2022 i 2023, Medica 2023 oraz kongresu ECCMID 2023.

Zgodnie z zapowiedziami spółki, że emitent adaptuje swoje platformy diagnostyczne, aby na bieżąco adresować aktualne potrzeby służby zdrowia związane z chorobami zakaźnymi, przy okazji prezentowania wyników finansowych za I kwartał 2022, spółka podała że zakończyła walidację i zgłosiła do rejestracji dwa testy do diagnostyki wirusa małpiej ospy (Monkey Pox Virus, MPXV): test genetyczny PCR oraz szybki test antygenowy.

Zarząd BioMaximy poinformował również, że firma rozwija też sprzedaż podstawowego asortymentu. W marcu br. spółka podpisała z polską firmą farmaceutyczną umowę na sprzedaż i dostawę trzech automatycznych analizatorów do monitorowania hodowli komórkowych o wartości netto ponad 3,2 mln zł. Jak dodano przewidywany termin dostarczenia i instalacji urządzeń - to koniec maja 2022 r. Władze spółki oceniły, że zainstalowane analizatory będą generowały stały przychód z tytułu dostaw odczynników i materiałów zużywalnych na poziomie 1,5 mln zł rocznie.

Źródło informacji: BioMaxima

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.05.2022, 08:58
Źródło informacji BioMaxima
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.