Newsletter

Brwinów: Budowa szkoły w Parzniewie – przetarg

18.01.2023, 22:26aktualizacja: 18.01.2023, 22:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Teren, na którym ma powstać szkoła w Parzniewie; Fot. UG Brwinów
Teren, na którym ma powstać szkoła w Parzniewie; Fot. UG Brwinów
Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na budowę szkoły podstawowej w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonawcy mogą składać oferty do poniedziałku 6 lutego 2023 r.

Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał za zadanie budowę szkoły o powierzchni użytkowej ponad 7 tys. m kw. (bez sali gimnastycznej), posiadającej dwie kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną. W budynku będą znajdować się m.in. 24 sale lekcyjne dla 450 uczniów, biblioteka, świetlica, gabinety: psychologa, logopedy i lekarski, sklepik szkolny, toalety dostosowane do wieku dzieci oraz szatnia, a także kuchnia ze stołówką. W projekcie przewidziano także pomieszczenia personelu administracyjnego, pomieszczenia dla nauczycieli, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe, porządkowe i techniczne.

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie też teren wokół szkoły. W północnej części działki zaprojektowano boisko do gry w piłkę nożną z piłkochwytami o wymiarach pola gry 56 x 26 m. Wokół niego powstanie bieżnia okrężna o długości 200 m wraz z odcinkiem bieżni prostej po stronie południowej. Bieżnia prosta przewiduje możliwość biegów na dystansie 60 m. Powstaną chodniki, ścieżki rowerowe, drogi i parkingi, a także dwa place zabaw o nawierzchni z trawy naturalnej. Pomyślano też o uczniach dojeżdżających do szkoły na rowerach – przed głównym wejściem do budynku w południowej części działki zaprojektowano cztery wiaty rowerowe. Zaplanowano również wykonanie przyłącza wodociągowego i przykanalika kanalizacji sanitarnej, a także instalacji zraszającej, zewnętrznej instalacji gazowej oraz przyłącza elektrycznego. W projekcie przewidziano także salę gimnastyczną, jednak jej budowa będzie stanowić II etap inwestycji i nie jest objęta zakresem przedmiotu zamówienia.

Szkoła powstanie przy ul. Przyszłości w Parzniewie, obok Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Przylądek”.

Plany dotyczące budowy szkoły w Parzniewie sięgają 2012 r., kiedy to gmina Brwinów pozyskała działkę o powierzchni 3 ha zlokalizowaną przy ul. Przyszłości z przeznaczeniem na cele oświatowe. Już w 2015 r. planowane było wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy szkoły i przedszkola w Parzniewie. Ukończono ją w 2017 r. W związku ze zmianami w systemie oświaty nastąpiła jednak konieczność stworzenia nowej dokumentacji. Wprowadzono ośmioklasowe szkoły podstawowe, co spowodowało potrzebę wybudowania znacznie większego budynku. Działka okazała się za mała, aby pomieścić kompleks szkolno-przedszkolny. Początkowo rozważano budowę w tym miejscu tylko przedszkola. Jednak na początku 2021 r. Rada Miejska w Brwinowie podjęła decyzję o przeznaczeniu środków na budowę szkoły. Prawie dwa lata trwało przygotowanie dokumentacji szkoły podstawowej.
Pierwszy przetarg na budowę szkoły w Parzniewie wraz z zagospodarowaniem terenu ogłoszony w sierpniu 2022 r. został unieważniony ze względu na zbyt wysoką cenę ofert – najniższa oferta przekraczała 85 mln zł.  Obecnie zakres inwestycji został zmniejszony, ale nadal będzie to największy wydatek inwestycyjny w obecnym budżecie, a większa część środków pochodzić będzie z kredytu zaciągniętego przez gminę Brwinów.

Budowa nowej szkoły, w połowie drogi między zabudowaniami wsi oraz osiedli mieszkaniowych Twój Parzniew, jest ważną inwestycją dla gminy oraz mieszkańców rozwijającego się sołectwa. Budowa nowej szkoły odciąży też inne placówki oświatowe na terenie gminy. Obecnie (stan na 13 stycznia 2023 r.) do szkół w gminie Brwinów uczęszcza 182 uczniów mieszkających w Parzniewie, najwięcej – 165 dzieci – do Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie. Gmina Brwinów zapewnia im dojazd autobusami komunikacji miejskiej – najmłodsze dzieci podróżują z opiekunem szkolnym.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 18.01.2023, 22:26
Źródło informacji Brwinów
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.