Newsletter

BUDIMEX SA (34/2023) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 r.

18.05.2023, 12:21aktualizacja: 18.05.2023, 12:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 34/2023

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. (dalej "ZWZ") w dniu 18 maja 2023 r. podjęło Uchwałę Nr 462 o wypłacie dywidendy za 2022 rok w kwocie 17,99 złotych brutto na jedną akcję.

Zgodnie z ww. uchwałą zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 459.286.463,02 złotych ZWZ przeznaczyło na wypłatę dywidendy. Pozostałą część zysku w kwocie 252.085,37 złotych przeznaczono na kapitał zapasowy.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2022 rok ustalono na dzień 25 maja 2023 roku (dzień dywidendy).

Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 05 czerwca 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.05.2023, 12:21
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.