Newsletter

Biznes i finanse

CAPTOR THERAPEUTICS SA (31/2021) Zawiadomienie o zwiększeniu staniu posiadania akcji Spółki

25.10.2021, 20:26aktualizacja: 25.10.2021, 20:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 31/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 25 października 2021 r. wpłynęło do Spółki indywidualne zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), o indywidualnym zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, iż w raporcie bieżącym 30/2021 z dnia 15 października 2021 r. Spółka informowała o otrzymaniu zawiadomienia o łącznym zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki przez fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z zawiadomieniem w wyniku wyżej wymienionej transakcji fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. posiadają łącznie 303 075 akcji Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.10.2021, 20:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ