Newsletter

CAPTOR THERAPEUTICS SA (58/2023) Żądanie akcjonariusza dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

07.12.2023, 17:29aktualizacja: 07.12.2023, 17:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 58/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że dzisiaj, 07 grudnia 2023 r. otrzymał od Michała Walczaka, akcjonariusza Spółki uprawnionego z 955.128 akcji Spółki, reprezentujących 20,55% kapitału zakładowego Spółki, żądanie dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

W żądaniu wskazano następujący proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego Spółki opartego na akcjach Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Otrzymane żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.12.2023, 17:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ