Newsletter

Biznes i finanse

CARGOTOR: Park Logistyczny Małaszewicze szansą na wzmocnienie pozycji Polski

06.10.2021, 14:25aktualizacja: 06.10.2021, 14:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. CARGOTOR
Fot. CARGOTOR
Przybliża się realizacja kluczowej inwestycji w rejonie przejścia granicznego Terespol/Brześć, jaką jest Park Logistyczny Małaszewicze (PLM). Wydane przez Urząd Wojewódzki w Lublinie pozwolenie na budowę pozwoli uruchomić dalsze procedury związane z finansowaniem, przetargiem i realizacją robót budowlanych.

„Zrobiliśmy kolejny krok do przodu, a mianowicie otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Jest to etap, który otwiera nam bramę do dalszej realizacji projektu" - tak wydaną niedawno przez lubelskich urzędników pozytywną decyzję skomentował prezes CARGOTOR, Andrzej Sokolewicz.

W jego opinii inwestycje infrastrukturalne takie jak budowa Parku Logistycznego w Małaszewiczach są najskuteczniejszym narzędziem wzmacniania pozycji państwa polskiego. W szczególności dotyczy to terenów przygranicznych stanowiących zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Działalność CARGOTOR w rejonie przygranicznym nie sprowadza się jedynie do zarządzania infrastrukturą kolejową. W ramach swojego członkostwa w stowarzyszeniu „Łączy nas granica” spółka angażuje się również w aktywne wsparcie rodzin oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Stowarzyszenie jest organizacją środowiskową, zrzeszającą funkcjonariuszy, byłych funkcjonariuszy, pracowników i miłośników Straży Granicznej, a także członków ich rodzin i sympatyków. Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom ciężko chorym w zakresie wsparcia psychologicznego oraz ponoszenie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Od marca 2019 roku CARGOTOR współpracuje też z Technikum Kolejowym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. W. S. Reymonta w Małaszewiczach. Stypendystami są uczniowie klas o kierunkach: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik transportu kolejowego.

Pierwsi dwaj stypendyści kończący naukę w roku 2020, dołączyli do grona pracowników spółki już z dniem 1 lipca 2020 r. CARGOTOR zatrudnia w tym roku kolejnych stypendystów oraz absolwentów Technikum Kolejowego. W ten sposób od podpisania umowy, pracę w firmie rozpoczęło 20 absolwentów lokalnego Technikum.

„Pozyskiwanie kadry tą drogą nadal jest dla nas priorytetem, dlatego rozpoczynamy współpracę z kolejnymi szkołami kształcącymi przyszłych automatyków, którzy po zakończeniu budowy PLM stanowić będą jedną z bardziej liczebnych grup zawodowych wśród pracowników CARGOTOR” - zaznaczył Andrzej Sokolewicz.

Prezes spółki wskazał też na długoterminowy charakter inwestycji w Małaszewiczach. Wniosek musi zostać złożony do MFiPR do 1 grudnia 2021 r. a następnie przekazany Komisji Europejskiej do 19 stycznia 2022 r.

„Opracowaliśmy już wniosek przy pomocy jednej z największych światowych firm doradczych” - zaznacza Andrzej Sokolewicz. Prace projektowe ruszą w przyszłym roku, a na początku 2023 r. - prace ziemne.

„PLM zostanie oddany do użytku w 2027/2028 roku. Zdaję sobie sprawę, że zdaniem niektórych to odległy termin realizacji inwestycji, ale prawdziwym wyzwaniem dla nas będzie to, by Małaszewicze w trakcie realizacji samej budowy pracowały bez zakłóceń dla ruchu towarowego na poziomie zbliżonym do dzisiejszego” - dodaje prezes CARGOTOR.

Wydanie pozwolenia na budowę to krok milowy w przygotowaniach do stworzenia Parku Logistycznego w Małaszewiczach. PKP Polskie Linie Kolejowe i spółka Cargotor są przygotowane do rozpoczęcia prac w terenie.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do końca tę niezwykle ważną dla polskiej gospodarki oraz Polski Wschodniej inwestycję” - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Liczba składów przyjeżdżających do Małaszewicz z Azji osiąga rekordowe poziomy. Stale rośnie bowiem zainteresowanie najkrótszą, najbezpieczniejszą i jednocześnie najbardziej ekologiczną formą przewozu towarów między Chinami i Unią Europejską. Pandemia i związane z nią turbulencje w globalnym łańcuchu dostaw tylko to uwydatniły.

Jak czytamy w dokumencie podsumowującym prace studyjne nad projektem, przewiduje się między innymi modernizację istniejących sześciu i budowę trzech nowych stacji w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze, instalację nowoczesnego systemu sterowania ruchem kolejowym, powstanie zintegrowanego Centrum Obsługi Technicznej czy budowę nastawni.

Przebudowane i zmodernizowane Małaszewicze będą w stanie przyjmować dłuższe pociągi towarowe (1050 m) dla linii szerokotorowych o rozstawie 1520 mm i 750 m dla linii o rozstawie europejskim (1435 mm). Zwiększy się również dopuszczalny nacisk na oś (z 22,5 na 25 ton), przy jednoczesnym wzroście prędkości składów (z obecnych 20 do 40 km/h).

„Budowa Parku Logistycznego w Małaszewiczach (PLM) ma dla Polski znaczenie wyjątkowe, gdyż dotyczy ona tworzenia podstaw bytu państwa na okres po COVID-19 i odpowiada globalnym wyzwaniom, przed którymi dzisiaj staje nasz kraj" - stwierdził Andrzej Sokolewicz, prezes spółki CARGOTOR.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 06.10.2021, 14:25
Źródło informacji PAP MediaRoom
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ