Newsletter

Biznes i finanse

CCC SA (6/2022) Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

29.04.2022, 16:53aktualizacja: 29.04.2022, 16:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 6/2022

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2022 roku, podmiot zależny od Emitenta, Modivo S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze zawarł aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Niniejszym aneksem przedłużono okres udostępnienia limitu kredytowego do dnia 29 kwietnia 2023 roku, udzielonego do łącznej kwoty 260.000.000,00 PLN, w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 260.000.000,00 PLN.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.04.2022, 16:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ