Newsletter

CI GAMES SE (13/2023) Zawarcie umowy kredytu z PKO BP S.A.

28.03.2023, 09:48aktualizacja: 28.03.2023, 09:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 13/2023

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "PKO BP") umowę kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 20.000.000 złotych (dalej: "Umowa", "Kredyt") Kredyt został udzielony na okres od dnia 27 marca 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Zabezpieczenie Kredytu stanowią:

1. Zastaw rejestrowy i zastaw cywilny na akcjach Spółki będących w posiadaniu akcjonariusza Marka Lecha Tymińskiego.

2. Gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego ("BGK"), wraz z wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawionym przez Spółkę na rzecz BGK.

3. Oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń PKO BP wynikających z Umowy w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 09:48
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.