Newsletter

CI GAMES SE (24/2024) Decyzja Zarządu CI Games SE w sprawie dalszego zawieszenia wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

29.05.2024, 08:10aktualizacja: 29.05.2024, 08:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 24/2024

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. niniejszym informuje, że działając na podstawie upoważnienia wynikającego z §3 ust 5 Uchwały nr 3/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games SE z dnia 21 marca 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii M, dematerializacji akcji serii M i praw do akcji serii M, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i/lub praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M i/lub praw do akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 21 marca 2024 r. (dalej jako "Uchwała Emisyjna"), w dniu 29 maja 2024 r. podjął uchwałę dotyczącą przedłużenia zawieszenia wykonania Uchwały Emisyjnej, bez wskazywania terminu zakończenia okresu zawieszenia.

Zarząd Spółki podejmie decyzję w przedmiocie realizacji procesu oferowania akcji nowej emisji serii M zgodnie z Uchwałą Emisyjną. Po podjęciu takiej decyzji Spółka poinformuje o niej stosownym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.05.2024, 08:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ