Newsletter

DEVELIA SA (37/2024) Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

16.05.2024, 17:05aktualizacja: 16.05.2024, 17:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 37/2024

W związku z zakończeniem obrad zwołanego na dzień 16 maja 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Zarząd Develia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2024 z dnia 16 maja 2024 r., w którym zamieszczona została treść uchwały nr 18 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej w dniu 16 maja 2024 r. uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.:

a) Wysokość dywidendy: 226.140.099,50 zł

b) Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,50 zł

c) Liczba akcji objętych dywidendą: 452.280.199 akcje

d) Dzień dywidendy: 17 czerwca 2024 r.

e) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 5 lipca 2024 r. (kwota 113.070.049,75 zł) i 6 września 2024 r. (kwota 113.070.049,75 zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 17:05
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ