Newsletter

DGA SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

30.09.2022, 17:36aktualizacja: 30.09.2022, 17:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto z działalności podstawowej 4 891 3 646 1 053 802
Zysk / Strata z działalności operacyjnej -44 40 -9 9
Zysk / Strata brutto 1 104 1 949 238 429
Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej 909 1 486 196 327
Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy 866 1 517 187 334
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 490 440 106 97
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 658 -376 142 -83
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 -2 -1 0
Przepływy pieniężne netto, razem 1 144 62 246 14
Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,77 1,34 0,17 0,29
31-12-2021 r.
Aktywa razem 39 216 32 420 8 378 7 049
Zobowiązania razem 21 111 14 616 4 510 3 178
Zobowiązania długoterminowe 1 521 1 259 325 274
Zobowiązania krótkoterminowe 19 590 13 357 4 185 2 904
Kapitał własny 18 105 17 804 3 868 3 871
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 17 997 17 740 3 845 3 857
Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 932 1 966
Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 15,92 15,70 3,40 3,41
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto z działalności podstawowej 4 730 3 609 1 019 794
Zysk/Strata z działalności operacyjnej -187 8 -40 2
Zysk/Strata brutto 925 1 833 199 403
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 742 1 378 160 303
Zysk/Strata netto ogółem 742 1 378 160 303
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 412 600 89 132
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 278 -439 60 -97
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 -2 -1 0
Przepływy pieniężne netto, razem 686 159 148 35
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,66 1,22 0,14 0,27
Aktywa razem 38 067 31 413 8 133 6 830
Zobowiązania razem 21 006 14 486 4 488 3 150
Zobowiązania długoterminowe 1 521 1 259 325 274
Zobowiązania krótkoterminowe 19 485 13 227 4 163 2 876
Kapitał własny 17 061 16 927 3 645 3 680
Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 932 1 966
Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 15,09 14,98 3,22 3,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 30.09.2022, 17:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.