Newsletter

DOM DEVELOPMENT SA (5/2023) Zamiar wykonania prawa zapisu na akcje Spółki w ramach Programów Opcji Menedżerskich

01.02.2023, 14:20aktualizacja: 01.02.2023, 14:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2023

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w związku z:

i. Programem V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (o przedmiotowym Programie V Spółka informowała w raportach bieżących: nr 9/2019 z 8 kwietnia 2019 r., nr 11/2019 z 9 kwietnia 2019 r., nr 21/2019 z 30 maja 2019 r., nr 30/2019 z 29 listopada 2019 r.), Spółka otrzymała w dniu 1 lutego 2023 r. od Pana Mikołaja Konopki zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa zapisu na 50.000 akcji Spółki po cenie emisyjnej 50 zł za każdą akcję,

ii. Programem VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (o przedmiotowym Programie VII Spółka informowała w raportach bieżących: nr 30/2022 z 25 lipca 2022 r., nr 32/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., nr 35/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., nr 39/2022 z 4 października 2022 r.), Spółka otrzymała w dniu 1 lutego 2023 r. od Pana Leszka Stankiewicza zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa zapisu na 50.000 akcji Spółki, po cenie emisyjnej 50 zł za każdą akcję.

Wobec powyższego, Zarząd planuje rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych w drodze podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.02.2023, 14:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.