Newsletter

Drugi raport Wedla „Z przyjemnością dla przyszłości”. Droga ku zrównoważonemu rozwojowi, a na niej pierwszy krok do dekarbonizacji

23.10.2023, 08:00aktualizacja: 23.10.2023, 09:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Wedel 
Wedel 
Wedel dzieli się z interesariuszami swoim podejściem do zrównoważonego rozwoju, przedstawiając dane niefinansowe za rok 2022 r. według standardu GRI. Obliczenie śladu węglowego i podjęcie zobowiązania wdrożenia pomiaru emisji CO2 w organizacji, jako stałego elementu wewnętrznej kontroli, to krok milowy w historii czekoladowej marki w obszarze ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny).

Do tej pory konieczność raportowania w zakresie pozafinansowym dotyczyła jedynie około 12 tysięcy firm zobowiązanych na gruncie dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Po wejściu w życie wytycznych CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) szacuje się, że te obowiązki obejmą około 50 tysięcy przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Wedel pozostaje więc w gronie firm, które, jeszcze przed wdrożeniem regulacji, z własnej woli wydają raport.

„Raport jest wynikiem prac osób reprezentujących wszystkie obszary naszej organizacji. Jesteśmy dumni i wdzięczni naszym pracownikom, że w tak trudnym czasie, pandemii i kryzysu wojennego, zapoczątkowaliśmy szereg istotnych procesów związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, zarówno na poziomie tworzenia polityk wewnętrznych, jak i zaangażowania interesariuszy zewnętrznych. Kluczowym działaniem w 2022 roku było dla nas obliczenie śladu węglowego w 3 zakresach. To pierwszy i najważniejszy krok do przygotowania strategii dekarbonizacji dla naszej firmy jako realnej odpowiedzi na wyzwania klimatyczne” - tłumaczy Maciej Herman, dyrektor zarządzający firmy Wedel.

„E” - Z przyjemnością wychodzimy przed szereg

W obliczu kryzysu klimatycznego, mając świadomość, że główne zasoby firmy pochodzą z natury, Wedel nie pozostaje obojętny wobec globalnych wyzwań. Firma ogranicza emisję CO2 m.in. poprzez zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu 12 616 ton CO2 nie trafiło do atmosfery w 2022 r. Redukcja śladu węglowego w Wedlu to także ograniczanie zużycia energii elektrycznej, gazu, ekoprojektowanie opakowań czy odpowiedzialnie zarządzanie odpadami.

„Raportowanie mobilizuje do mierzenia się z szerszą perspektywą przeciwdziałania zmianom środowiskowym, w tym dekarbonizacją. To dobry moment, żeby zacząć testować i wdrażać rozwiązania bez legislacyjnego przymusu” - uważa Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej i ESG.

Projekt tworzenia strategii dekarbonizacji prowadzony jest zgodnie z metodologią GHG Protocol.

„S” - Z przyjemnością budujemy relacje

Wedel mocno utożsamia się ze swoim hasłem „Nasz przepis to ludzie”. Od lat stawia na równość oraz różnorodność, tworząc przyjazne i rozwojowe miejsce pracy. Wedlowska, oddolna Grupa ds. Różnorodności i Włączania proponuje i wdraża liczne inicjatywy w tym obszarze. Sztandarowym projektem popularyzującym zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest program „CzekoSprawni”.

Ważnym obszarem przeciwdziałania dyskryminacji w firmie jest także sprawiedliwe i transparentne wynagradzanie oraz awansowanie osób zatrudnionych na równorzędnych stanowiskach i wykonujących tę samą pracę bez względu na płeć.

„G” - Z przyjemnością się rozwijamy

Na wyzwania współczesnego świata Wedel odpowiada jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner. Kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju firma upatruje w kulturze organizacyjnej opartej na partnerstwie.

Budowanie ładu organizacyjnego w Wedlu wspiera kontrola jakości i bezpieczeństwa żywności. Posiadane certyfikaty, m.in. BRC, IFS, RSPO, ISO 9001 oraz wdrożony ostatnio Rainforest Alliance, potwierdzają stosowanie międzynarodowych standardów. Istotne w tym procesie są także: kompleksowy program zrównoważonego pozyskiwania kluczowych surowców czy procedura zachęcająca dostawców do zrównoważonej produkcji.

Link do raportu: https://wedel.pl/uploads/media/default/0001/03/d41a7dbc3e65ff89862e2ac003531ecb27785c87.pdf 

Źródło informacji: Wedel 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 23.10.2023, 08:00
Źródło informacji Wedel 
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ