Newsletter

Biznes i finanse

EFEKT SA (15/2021) Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta.

14.09.2021, 20:16aktualizacja: 14.09.2021, 20:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 15/2021

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej również: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 14 września 2021 roku, Korporacja Gospodarcza "Efekt" S.A. zawarła z Gminą Miejską Wrocławia umowę zakupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Irysowej we Wrocławiu o łącznej powierzchni 22.871 m, w następstwie wyboru oferty Emitenta złożonej w ramach publicznego przetargu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku.

Umowa została zwarta z zachowaniem warunków finansowych opisanych w treści wskazanego wyżej raportu bieżącego nr 9/2021, a cena transakcyjna została zapłacona przez Emitenta w całości ze środków własnych, adekwatnie do treści złożonej oferty, przed zawarciem umowy.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków tego typu umów zawieranych na rynku.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym, dokonano wydania nieruchomości Emitentowi, stanowiącej już jego własność.

Nieruchomość będąca przedmiotem opisanej transakcji, została nabyta przez Korporację Gospodarczą "Efekt" S.A. w celach inwestycyjnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 14.09.2021, 20:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ