Newsletter

Ełk: Budżet na 2023 rok przyjęty

15.12.2022, 15:30aktualizacja: 15.12.2022, 15:31

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. UM Ełk
Fot. UM Ełk
Rada Miasta Ełku przyjęła 14 grudnia budżet na 2023 rok. Pomimo znaczącego obciążenia wszystkich samorządów rosnącymi kosztami, budżet Ełku zapewni realizację najważniejszych potrzeb mieszkańców w przyszłym roku. Ponadto w trakcie sesji wybrano wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wraz ze współpracownikami przygotował i przedstawił Radzie Miasta Ełku w połowie listopada projekt budżetu miasta na 2023 rok. 14 grudnia radni przyjęli budżet na przyszły rok. Wcześniej projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, co potwierdza poprawne przygotowanie dokumentu oraz uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetowej.

Prezydent podziękował radnym za przyjęcie budżetu na rok 2023 oraz zadeklarował chęć współpracy przy jego realizacji.

- Dziękuję za przyjęcie budżetu na rok 2023, deklaruję, że niezależnie od decyzji podejmowanej przez poszczególne osoby, będę chciał współpracować przy realizacji budżetu z każdą panią i panem Radnym, ponieważ budżet ten dotyczy wszystkich mieszkańców Ełku, niezależnie jakie kto ma poglądy– powiedział prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Głosowanie poprzedziła dyskusja, podczas której radni wyrażali swoje uwagi i opinie dotyczące budżetu.

- Dziękuję za te głosy, które dzisiaj padają. Prognozowanie i planowanie w tych warunkach, w jakich funkcjonujemy, niepewności, złożoności, dynamicznych zmian, wynikających z otoczenia jest niezwykle trudne (…) Zakładam, że w przyszłym roku dokonamy zmian, które będą wynikały z potrzeb mieszkańców Ełku, ponieważ jest to dokument elastyczny, który zmieniamy wiele razy w ciągu roku. W tym budżecie właśnie staraliśmy się odzwierciedlić tam, gdzie jest to możliwe, potrzeby mieszkańców, a te potrzeby są bardzo różne i trzeba to szanować. - powiedział podczas dzisiejszej sesji prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Przyjęty przez radnych budżet miasta Ełku na rok 2023 uwzględnia:

Dochody ogółem: 335 mln zł
•    dochody bieżące: 264 mln zł
•    dochody majątkowe: 71,1 mln zł

Wydatki ogółem: 394,6 mln zł
•    wydatki bieżące: 302,7 mln zł
•    wydatki majątkowo-inwestycyjne: 91,9 mln zł

Wśród zaplanowanych inwestycji na 2023 rok są m.in.:
•    termomodernizacja budynków SP 7, SP 4, Przedszkola „Ekoludki” i Żłobka nr 1,
•    wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - LED,
•    zakup 5 autobusów elektrycznych,
•    budowa ul. Norwida na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami w pobliżu cmentarza,
•    przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP,
•    utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku oraz budowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2,
•    wyposażenie pracowni w nowe komputery i tablice multimedialne w szkołach podstawowych,
•    budowa parkingu przy ul. 11 listopada,
•    przebudowa drogi (ul. Spacerowa, Wiosenna oraz Szczęsnego),
•    budowa publicznej drogi gminnej wraz z uzbrojeniem do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema,
•    modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Ełk,
•    budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej,
•    przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku,
•    utwardzenie drogi z odwodnieniem terenu przy ul. Toruńskiej 6-8 oraz przy garażach przy ul. Piłsudskiego 13.

W budżecie zaplanowano także środki finansowe na przygotowanie projektów dokumentacji technicznej dotyczące m.in.
•    przebudowy ul. Koszykowej, ul. Słowackiego, ul. Kolejowej,
•    mostu przy ul. Zamkowej oraz kładek pieszych przy ul. Stary Rynek i przy ujściu rzeki Ełk do jeziora,
•    termomodernizacji budynków SP 1, Przedszkola „Bajka”, i Centrum Edukacji Ekologicznej.

Jestem przekonany, że uda się nam ten niezwykle trudny budżet realizować. Z jednej strony oszczędny po stronie wydatków bieżących, a z drugiej strony ambitny po stronie inwestycyjnej związanej z pozyskanymi już środkami finansowymi. W związku z propozycjami składanymi przez radnych i mieszkańców, które nie zostały ujęte w tym w budżecie, będziemy chcieli powracać do tych propozycji w ciągu roku budżetowego, korzystając ze środków, które będziemy aktywnie pozyskiwali, z różnego rodzaju funduszy – dodał prezydent Ełku.

W trakcie sesji radni wybrali też trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ełku. Został nim radny Andrzej Surynt.

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 15.12.2022, 15:30
Źródło informacji Ełk
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.