Newsletter

ELKOP SE (5/2024) Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy pożyczki pieniężnej z dnia 30 grudnia 2019 r., przedłużenie terminu spłaty

23.04.2024, 17:26aktualizacja: 23.04.2024, 17:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta z dnia 30 grudnia 2019 r. nr ESPI 54/2019, niniejszym informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł ze spółką FON SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia, jako Pożyczkodawcą, aneks nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2019 r.

Na mocy Aneksu z dnia 23 kwietnia 2024 r., strony dokonały przedłużenia terminu spłaty pożyczki z dotychczasowego, który przypadał na dzień 31 grudnia 2024 r. na dzień 31 grudnia 2034 r.

Pozostałe postanowienia Umowy pożyczki z dnia 30 grudnia 2019 r. nie uległy zmianie.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy ELKOP SE, a spółką FON SE w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe.

Prezes Zarządu Emitenta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Pożyczkodawcy.

Prezes Zarządu Pożyczkodawcy pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta

Ponadto trzech z Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkodawcy.

Ponadto Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta (51,4%) jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkodawcy (40,53%).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.04.2024, 17:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ