Newsletter

ELKOP SE (7/2024) Nabycie akcji Spółki Celowej

24.04.2024, 17:54aktualizacja: 24.04.2024, 17:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2024

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta ESPI nr 2/2024, 3/2024 oraz 6/2024 informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2024 r., Emitent nabył 100% akcji w podmiocie celowym tj. spółce akcyjnej prawa polskiego pod firmą ELKOP Nieruchomości S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0001062854). Nabycie akcji spółki celowej nastąpiło za cenę równą ich wartości nominalnej.

Nabycie akcji tego podmiotu, nie prowadzącego działalności nastąpiło na potrzeby realizacji procedury zmiany kierunków rozwoju i reorganizacji Emitenta nakreślonych we wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że dotychczasowy Zarząd spółki celowej ze skutkiem na dzień 24 kwietnia 2024 r., złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Zwołane na dzień 26 kwietnia 2024 r. posiedzenie rady nadzorczej spółki celowej dokona powołania Zarządu Emitenta do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki celowej. Ponadto po dokonaniu wpisu Emitenta jako jedynego akcjonariusza do rejestru akcjonariuszy spółki celowej, Zarząd zamierza odbyć Walne Zgromadzenie oraz dokonać zmian w Radzie Nadzorczej spółki celowej.

O dalszych działaniach podejmowanych w wykonaniu wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024 r. Emitent będzie informował w formie raportów bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.04.2024, 17:54
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ