Newsletter

ENERGA SA (29/2024) Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Zarządu Energa SA - uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2024

05.06.2024, 12:27aktualizacja: 05.06.2024, 12:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 29/2024

Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje informacje dotyczące Członka Zarządu Spółki powołanego w dniu 22 maja 2024 roku przez Radę Nadzorczą Spółki w skład Zarządu VII kadencji Energa SA od dnia 1 czerwca 2024 roku.

Pan Piotr Szymanek - Wiceprezes Zarządu Energa SA

Pan Piotr Szymanek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym, ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej Zarządzanie spółką na rynku europejskim. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i konsolidacji przedsiębiorstw w tym spółek energetycznych. Karierę zawodową rozpoczynał w 1991 roku jako koordynator sprzedaży w Foto World (przedstawicielstwie Kodaka w Polsce), następnie pracował jako radca prawny w Polskim Banku Inwestycyjnym SA i PZU SA obsługując pion informatyczny Spółki. Był Dyrektorem Pionu Prawnego w Banku Współpracy Europejskiej i Polskich Sieciach Energetycznych. W latach 2008-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa i p.o. Prezesa Polskiej Grupy Energetycznej SA, przeprowadzając największą na rynku energetycznym konsolidację grupy kapitałowej PGE oraz wprowadzając spółkę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2013 uzyskał prawomocną decyzję środowiskową pozwalającą na rozpoczęcie budowy nowego bloku energetycznego w elektrowni Opole. Następnie do 2016 roku sprawował funkcję członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej SA, odpowiedzialnego za strategię i dialog społeczny. Prowadził też własną praktykę prawniczą obsługując znaczące podmioty sektora finansowego i budowlanego. Od 2019 roku pracował jako radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, obsługując Departamenty Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji oraz Departament Cyfryzacji. Prowadził kluczowe dla województwa mazowieckiego spory sądowe. Był członkiem i przewodniczącym Rad Nadzorczych dużych podmiotów z branży energetycznej, spożywczej i leczniczej: PGE SA, PGE GIEK SA, PGE OBRÓT SA, Stoisław SA, Szpital Wojewódzki w Siedlcach, ENEA SA oraz likwidatorem Centrum Administracyjnego Mazovia.

Pan Piotr Szymanek nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności Energa SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Energa SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.06.2024, 12:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ