Newsletter

ERBUD SA (10/2023) Podpisanie znaczącej umowy o wartości 16.4 mln EUR (76.8 mln PLN) z Objekt Schwäbisch Gmünd 1 GmbH na realizację Inwestycji: "Dzielnica "ECO Village" składająca się z 2 kompleksów mieszkaniowych, rzędu ok. 8.100 m realizowana w drewnia

24.03.2023, 09:10aktualizacja: 24.03.2023, 09:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 10/2023

Zarząd ERBUD S.A. otrzymał dzisiaj informację od Zarządu spółki zależnej - MOD21 GmbH - o otrzymaniu przez podmiot zależny podpisanej przez obie strony umowy na niżej wymienionych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) Objekt Schwäbisch Gmünd 1 GmbH, Doblerstraße 1, 72074 Tübingen

2 Wartość kontraktu 16.402.500 EUR / 76.791.584 PLN

3 Przedmiot kontraktu Dzielnica "ECO Village" składająca się z 2 kompleksów mieszkaniowych, rzędu ok. 8.100 m

4 Miejsce wykonywania kontraktu Buchstraße, 73525 Schwäbisch Gmünd

5 Terminy realizacji W ciągu 4 tygodni od sfinalizowania niniejszej umowy, Zamawiający musi przedstawić szczegółowy harmonogram planowania produkcji, dostawy modułów próbnych i ich wydania, czasy produkcji poszczególnych modułów, ich dostawy i montażu oraz odbioru w oknach czasowych określonych w umowie. Start produkcji przewidywany na 01.07.2023r. Czas trwania do akceptacji ok. 57 tygodni.

6 Warunki płatności "I rata: 52% po wykonaniu modułów w fabryce w Ostaszewie.

II rata: 26% po montażu modułów na budowie. Wykonawca może wystawić fakturę na I i II ratę za poszczególne wyprodukowane lub zamontowane moduły w sposób proporcjonalny, przy czym do wystawienia faktury ratalnej uprawnia co najmniej 60 modułów.Faktura końcowa stanowi 22 % całkowitej kwoty umowy: Faktura końcowa stanowi 22% całkowitej kwoty umowy.

Wykonawcy mają prawo do następujących zaliczek:

30% całkowitego wynagrodzenia netto w ciągu 7 dni od skuteczności niniejszej umowy. Zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet I raty zgodnie z klauzulą 7.2 w wysokości 40% oraz na poczet II raty w wysokości 20% i na poczet faktury końcowej w wysokości 40%."

7 Gwarancja dobrego wykonania (wartość,) Gwarancja wykonania zamówienia - 5% wartości całego zamówienia

8 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość) Gwarancja odpowiedzialności za wady -5% wartości całego zamówienia

9 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość) Gwarancja zaliczki - 30% wartości całego zamówienia

10 Kary W przypadku gdy ww. terminy zostaną przekroczone przez Wykonawcę w sposób zawiniony, należy mu się kara umowna w wysokości 0,1% kwoty zamówienia netto za całość usług danego budynku (wszystkie powiązane elementy budynku). Kara umowna jest ograniczona do łącznej wysokości 5 % całkowitej kwoty umowy netto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.03.2023, 09:10
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ