Newsletter

Biznes i finanse

ERBUD SA (81/2021) Alokacja obligacji serii D.

20.09.2021, 17:49aktualizacja: 20.09.2021, 17:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 81/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku, Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, Zarząd Spółki podjął uchwałę o dokonaniu wstępnej alokacji 75.000 sztuk obligacji serii D ("Obligacje"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 75.000.000,00 zł. Spółka ustaliła marżę dla Obligacji na poziomie 2,60% w skali roku. W pozostałym zakresie informacje dotyczące emisji Obligacji wskazane w ww. raporcie bieżącym pozostają bez zmian.

Obligacje zostały przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który dokona się w dniu 23 września 2021 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.09.2021, 17:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ