Newsletter

GK IMMOBILE SA Raport okresowy półroczny za 2022 P

30.09.2022, 18:04aktualizacja: 30.09.2022, 18:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
Przychody ze sprzedaży 10 664 6 926 2 297 1 525
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 260) (2 299) (487) (506)
Zysk (strata) netto (2 197) (2 126) (473) (468)
Zysk (strata) na akcję (PLN) (0,03) (0,03) (0,01) (0,01)
Rozwodniony zysk/strata na akcję (PLN) (0,03) (0,03) (0,01) (0,01)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 103 (131) 884 (29)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 422) (9 627) (306) (2 120)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 601) 10 040 (560) 2 211
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 80 282 17 62
Aktywa 277 498 286 479 59 287 63 369
Zobowiązania długoterminowe 62 758 51 538 13 408 11 400
Zobowiązania krótkoterminowe 63 850 78 125 13 641 17 281
Kapitał własny 150 890 156 816 32 237 34 688

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 30.09.2022, 18:04
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ