Newsletter

GK IMMOBILE SA Raport okresowy roczny RR

26.04.2024, 18:54aktualizacja: 26.04.2024, 18:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Przychody operacyjne 32 604,00 26 057,00 7 180,00 5 566,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 246,00 -1 354,00 -495,00 -289,00
Zysk (strata) netto -1 810,00 -1 560,00 -399,00 -333,00
Zysk na akcję (PLN) -0,02 -0,02 0,00 0,00
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) -0,02 -0,02 0,00 0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 504,00 8 902,00 1 653,00 1 902,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -79 888,00 -3 538,00 -17 593,00 -756,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 72 706,00 -5 772,00 16 012,00 -1 233,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 322,00 -408,00 71,00 -87,00
Aktywa 400 325,00 308 803,00 92 071,00 65 844,00
Zobowiązania długoterminowe 20 156,00 42 530,00 4 636,00 9 068,00
Zobowiązania krótkoterminowe 213 351,00 94 295,00 49 069,00 20 106,00
Kapitał własny 166 420,00 171 978,00 38 275,00 36 670,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.04.2024, 18:54
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ