Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA (14/2021) GOBARTO S.A. - odstąpienie od realizacji inwestycji deweloperskiej i sprzedaż nieruchomości

29.10.2021, 14:42aktualizacja: 29.10.2021, 14:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2021

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku, Zarząd Gobarto S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o rozwiązaniu w dniu 29 października 2021 roku wszelkich porozumień, z których wynikają zobowiązania inwestycyjne związane z planami zagospodarowania, wespół z partnerami, zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie przy

ul. Cystersów 22, o powierzchni 3 875 m2, której Spółka jest użytkownikiem wieczystym ("Nieruchomość").

Decyzja o odstąpieniu przez Emitenta od realizacji inwestycji deweloperskiej związana jest z ograniczaniem jego przedsięwzięć w segmencie rynku niezwiązanym z jego podstawową działalnością i uznaniu, iż kapitalizacja aktywów wykorzystywanych do nich jest bardziej pożądana w obecnej sytuacji rynkowej. W związku z powyższym Emitent zawarł w dniu 29 października 2021 roku z polską spółką deweloperską umowę sprzedaży Nieruchomości za cenę 23 450 000 (słownie dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, powiększoną o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Zawarcie umowy sprzedaży Nieruchomości jest działaniem zgodnym ze strategią działania grupy kapitałowej Emitenta na lata 2019 - 2024 w zakresie komercjalizacji posiadanych aktywów nieruchomościowych, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz 3/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.10.2021, 14:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ