Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA (15/2021) GOBARTO S.A. - zmiana terminu publikacji raportów kwartalnych za III kwartał 2021

05.11.2021, 09:48aktualizacja: 05.11.2021, 09:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 15/2021

W oparciu o § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 roku), Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Emitentem, informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego III kwartał 2021. Raporty te zostaną opublikowane 25 listopada 2021 roku a nie 10 listopada, jak Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 1/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.11.2021, 09:48
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ