Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA Raport okresowy kwartalny 3/2021 SA-Q

25.11.2021, 18:23aktualizacja: 25.11.2021, 18:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2021 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 169 426 1 203 140 256 537 270 855
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 322 7 013 -1 387 1 579
Zysk (strata) brutto -714 16 156 -157 3 637
Zysk (strata) netto -3 183 14 081 -698 3 170
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 197 -3 597 -4 869 -810
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 263 11 494 -2 251 2 588
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 926 -6 103 7 004 -1 374
Przepływy pieniężne netto, razem -534 1 794 -117 404
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 629 937 570 659 135 970 123 658
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 346 152 286 883 74 716 62 166
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 933 63 093 12 721 13 672
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 274 788 208 895 59 312 45 266
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 283 784 283 776 61 254 61 493
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 60 006 60 241
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11 0,51 -0,03 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,11 0,51 -0,03 0,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,21 10,21 2,20 2,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,21 10,21 2,20 2,21
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 18:23
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ