Newsletter

GRUPA PRACUJ SA (3/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

25.01.2023, 16:22aktualizacja: 25.01.2023, 16:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 3/2023

Zarząd spółki Grupa Pracuj S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku:

I. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2022 - 4 kwietnia 2023 r.

II. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. - 25 maja 2023 r.

III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r. - 31 sierpnia 2023 r.

IV. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. - 23 listopada 2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

a) zgodnie z § 79 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie przekazywała raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za ostatni kwartał 2022 r. oraz II i IV kwartał 2023 r.; oraz

b) zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym, zawarte będą, odpowiednio, kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe; tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.01.2023, 16:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.