Newsletter

HUUUGE, INC. (12/2023) Podjęcie decyzji o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych

20.03.2023, 19:39aktualizacja: 20.03.2023, 19:40

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 12/2023

Huuuge, Inc. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 marca 2023 roku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844), Zarząd Huuuge Games sp. z o.o. ("Spółka Zależna") podjęła uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

Zwolnienia grupowe w Spółce Zależnej zostaną przeprowadzone do końca kwietnia 2023 roku i obejmą szacunkowo około 10% zatrudnionych w Grupie Emitenta ogółem (według stanu na koniec 31 grudnia 2022 roku).

Konsekwencją podjęcia przez Zarząd Spółki Zależnej uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji, będzie powiadomienie przedstawiciela pracowników. Ponadto, Spółka Zależna powiadomi właściwe urzędy pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z przedstawicielem pracowników. Ostateczne dane w zakresie wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Grupy Huuuge zostaną podane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.03.2023, 19:39
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.