Newsletter

HUUUGE, INC. (13/2023) Informacja o przeprowadzeniu zwolnień grupowych w spółce Huuuge Games sp. z o.o.

29.03.2023, 17:52aktualizacja: 29.03.2023, 17:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 13/2023

Huuuge, Inc. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych informuje, że w dniu 29 marca 2023 roku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844), Huuuge Games sp. z o.o. ("Spółka Zależna"), po dokonaniu konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz formalnych zawiadomień do właściwych urzędów pracy, rozpoczęła proces zwolnień grupowych.

Zwolnienia grupowe w Spółce Zależnej zostaną przeprowadzone do końca kwietnia 2023 roku. Spółka Zależna zakłada, że zwolnienia grupowe obejmą 46 pracowników Spółki Zależnej.

Ostateczne dane w zakresie wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Grupy Huuuge zostaną podane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2023.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.03.2023, 17:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.