Newsletter

HUUUGE, INC. Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QS

30.05.2023, 18:22aktualizacja: 30.05.2023, 18:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. USD w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2023-03-31
Przychody ze sprzedaży 71 746 84 001 66 884 74 829
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 512 10 673 22 851 9 508
Zysk (strata) brutto 26 019 10 743 24 256 9 570
Zysk (strata) netto 22 394 8 926 20 876 7 951
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 898 19 903 15 753 17 730
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 439 (25 667) 1 341 (22 864)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (948) 75 (884) 67
Łączne przepływy pieniężne netto 17 389 (5 689) 16 210 (5 068)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 238 496 198 713 219 005 178 536
Liczba akcji na koniec okresu 84 246 697 84 246 697 84 246 697 84 246 697
Średnia ważona liczba akcji (1) 79 198 174 82 726 374 79 198 174 82 726 374
Podstawowy zysk na akcję (EPS) (1) 0,28 0,11 0,26 0,10
Rozwodniony zysk na akcję (EPS) (1) 0,28 0,11 0,26 0,10

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 30.05.2023, 18:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ