Newsletter

Biznes i finanse

Hyatt przejmie Apple Leisure Group, rozszerzając globalną obecność marki w sektorze luksusowych wyjazdów wypoczynkowych

17.08.2021, 12:28aktualizacja: 17.08.2021, 12:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Transakcja przyspieszy transformację w kierunku modelu „biznesu małonakładowego”; rozpocznie ona też realizację podjętego przez Hyatt zobowiązania dotyczącego sprzedaży dodatkowych aktywów hotelowych o wartości 2 mld USD do końca 2024 r.;
- Podwojenie światowego zasięgu sieci ośrodków wypoczynkowych firmy Hyatt z wzrostem liczby pokoi netto w nadchodzących latach dzięki globalnej ekspansji marek z oferty AMRTM, takich jak Secrets®, Dreams® i Zoëtry®;
- Hyatt przedstawił szczegóły transakcji podczas webcastu zaplanowanego, który odbył się 16 sierpnia na godz. 7:30 czasu środkowoamerykańskiego letniego.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)-- Firma Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ogłosiła zawarcie ostatecznej umowy w sprawie przejęcia Apple Leisure Group (ALG), wiodącej grupy świadczącej usługi z zakresu zarządzania luksusowymi kurortami, podróżami i hotelarstwem, od podmiotów powiązanych z KKR i KSL Capital Partners, LLC za kwotę 2,7 mld USD płatną w gotówce. Transakcja ma zostać sfinalizowana w IV kw. 2021 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.

Należąca do ALG platforma zarządzania marką AMResorts® zapewnia usługi zarządzania największą ofertą luksusowych ośrodków all-inclusive zlokalizowanych na terenie obu Ameryk w ramach portfela marek AMRTM Collection, obejmujących takie znane marki jak: Secrets® Resorts & Spa, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas i Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, a także szybko rozwijającą się markę Alua® Hotels & Resorts, która coraz mocniej zaznacza swoją obecność w europejskich ośrodkach wypoczynkowych. Transakcja przejęcia obejmuje także ofertę członkowską ALG, Unlimited Vacation Club®, dystrybucję oferty wyjazdów wakacyjnych ALG Vacations®, jak również usługi zarządzania destynacjami i aktywa technologii w sektorze podróżowania. Po sfinalizowaniu transakcji działalność ALG będzie nadal nadzorowana przez dotychczasowego dyrektora generalnego ALG Alejandra Reynala we współpracy z istniejącym zespołem kierowniczym ALG. Alejandro Reynal wejdzie w skład zespołu kierowniczego firmy Hyatt i będzie odpowiadać bezpośrednio przed dyrektorem generalnym firmy Hyatt Markiem Hoplamazianem.

„Jesteśmy ogromnie podekscytowani, że dzięki przejęciu Apple Leisure Group możemy wprowadzić do rodziny Hyatt wysoce pożądaną, niezależną platformę zarządzania ośrodkami wypoczynkowymi ‒ powiedział Mark Hoplamazian, prezes i dyrektor generalny Hyatt. - Dzięki nieruchomościom należącym do ALG globalny zasięg sieci kurortów Hyatt ulegnie automatycznemu podwojeniu. Oferta luksusowych marek ALG, pozycja lidera w segmencie all-inclusive oraz duża liczba nowych ośrodków rozszerzy nasz zasięg na istniejących i nowych rynkach, w tym również w Europie, a także dodatkowo przyspieszy notowany przez nas, wiodący w branży wzrost liczby pokoi netto. Co ważne, przedmiotowa transakcja przejęcia skutkująca wzrostem wartości oraz zwiększenie o 2 mld USD podjętego przez nas zobowiązania dotyczącego sprzedaży aktywów będzie skutkować transformacją profilu zysków. Oczekujemy, że do końca 2024 r. Hyatt osiągnie 80% zysków z opłat”.

W ofercie hotelowej ALG znajduje się ponad 33 tys. pokoi dostępnych w 10 krajach. Oferta rozrosła się z początkowo dziewięciu kurortów w 2007 r. do około 100 nieruchomości (prognozowany stan na koniec 2021 r.). Firma realizuje ponadto 24 transakcji obejmujących dużą liczbę dodatkowych obiektów hotelowych znajdujących się obecnie w fazie rozwoju. Utworzony przez ALG Unlimited Vacation Club® jest ekskluzywnym klubem turystycznym, którego uczestnicy korzystają z preferencyjnych stawek i innych korzyści w obiektach z oferty AMR™ Collection. Członkostwo w Unlimited Vacation Club® w ciągu ostatnich pięciu lat rosło w tempie 18% rocznie. Obecna liczba członków przekracza 110 tys.

„Połączenie dużego doświadczenia i globalnej renomy Hyatt z wyrobioną marką kurortów, możliwościami operacyjnymi i solidnymi planami rozwoju ALG pozwoli nam dodatkowo wzmocnić naszą pozycję i zyskać status lidera w dziedzinie luksusowych wyjazdów wypoczynkowych ‒ powiedział Alejandro Reynal, dyrektor generalny Apple Leisure Group. - W imieniu wszystkich pracowników ALG chciałbym wyrazić wdzięczność naszym partnerom z KKR i KSL, którzy wspierali nas w rozwijaniu naszej platformy do kształtu, jaki posiada obecnie. Jestem podekscytowany faktem, że nasz zespół dołączył do rodziny Hyatt. Wierzę, że czeka nas fascynująca ścieżka wzrostu w miarę rozwoju branży i że będziemy w stanie zapewnić najlepszą w swojej klasie ofertę rekreacyjną coraz większej grupie podróżnych z całego świata”.

„Dzisiejszy dzień jest znaczącym kamieniem milowym w historii wzrostu, odporności i ukierunkowania na zapewnianie przez wybitny zespół w Apple Leisure Group światowej klasy doświadczeń podczas wyjazdów wypoczynkowych ‒ stwierdzili zgodnie Chris Harrington i Rich Weissman, partnerzy KKR i KSL Capital Partners. - Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce dla ALG do kontynuowania trajektorii wzrostu niż rodzina Hyatt”.

Przesłanki strategiczne:

· Umocnienie pozycji na rynku luksusowych i wypoczynkowych obiektów turystycznych: transakcja przejęcia zwiększy obecność firmy Hyatt w sektorze luksusowych wyjazdów wypoczynkowych i rozszerzy jej ofertę o około 100 hoteli w ramach 24 transakcji realizowanych w Europie i obu Amerykach. Po sfinalizowaniu transakcji Hyatt będzie posiadać najszerszą ofertę luksusowych obiektów all-inclusive na całym świecie, podwoi swój globalny zasięg, zyska status największego operatora luksusowych hoteli w Meksyku i na Karaibach, a także zwiększy zasięg oferty w Europie o 60%. Dzięki temu marka Hyatt trafi na kolejne 11 rynków europejskich, co znacznie zwiększy potencjał rozwoju firmy na Starym Kontynencie, który stanowi kluczowy region w kontekście globalnego wzrostu w sektorze wyjazdów wypoczynkowych;

· Rozszerzenie platformy na rzecz wzrostu: silna baza deweloperska i właścicielska ALG umożliwi zacieśnienie relacji firmy Hyatt z głęboko zaangażowanymi partnerami w kluczowych i uzupełniających się geograficznie regionach. Oczekuje się, że globalna sieć deweloperów firmy Hyatt oraz jej doświadczenie operacyjne dodatkowo przyspieszą rozwój ALG. Hyatt planuje wykorzystać połączone siły obu zespołów do rozszerzenia działalności poza obecny obszar ALG, uwzględniając kolejne regiony geograficzne, w których firma nie posiada obecnie hoteli;

· Korzyści dla właścicieli: oczekuje się, że dostęp do posiadanych przez ALG platform dystrybucyjnych oraz bogate doświadczenie firmy w zakresie realizacji wyjazdów wypoczynkowych zapewnią znaczące możliwości dla istniejących ośrodków Hyatt. Właściciele obiektów z linii AMRTM Collection otrzymają dostęp do znacznie szerszej grupy marek oraz wsparcie w postaci globalnej dystrybucji, sprzedaży i marketingu firmy Hyatt;

· Większy wybór i bogatsze doświadczenia dla gości: połączone zasoby ALG i Hyatt umożliwią rozszerzenie oferty z korzyścią dla wysokiej klasy gości i klientów obu firm. Dzięki ekskluzywnej ofercie członkowskiej ALG, działającej pod nazwą Unlimited Vacation Club®, ponad 110 tys. pasjonatów, którzy podróżują w różnych celach, nie tylko w ramach wyjazdów wakacyjnych, zyska szerszy dostęp do oferty Hyatt. Po sfinalizowaniu transakcji Hyatt określi dokładniej, w jaki sposób World of Hyatt i Unlimited Vacation Club® zapewnią wartość dodaną i wyjątkowe korzyści lojalnościowe dla swoich baz członkowskich, jednocześnie z korzyścią dla właścicieli hoteli;

· Rozszerzenie kompleksowej oferty wyjazdów wypoczynkowych poprzez uwzględnienie:

- ALG Vacations® ‒ jednego z największych dostawców wycieczek zorganizowanych i platform dystrybucji wyjazdów wypoczynkowych w Ameryce Północnej, obsługującego Meksyk i Karaiby,

- Amstar ‒ wiodącej firmy zarządzającej usługami turystycznymi w Meksyku i na Karaibach oraz Worldstar ‒ jej odpowiednika na Hawajach,

- Trisept Solutions® ‒ podmiotu obsługującego unikalną platformę technologiczną dla turystyki wypoczynkowej.

· Przyspieszenie realizacji strategii „biznesu małonakładowego”: przejęcie „małonakładowej” działalności ALG znacząco zwiększy odsetek przychodów i zysków, jakie Hyatt będzie generować z opłat. Ponadto Hyatt przewiduje wypełnienie obecnego zobowiązania dotyczącego sprzedaży nieruchomości hotelowych o wartości 1,5 mld USD do końca 2021 r., co da łącznie ponad 3 mld USD wpływów zrealizowanych od momentu ogłoszenia strategii sprzedaży aktywów w 2017 r. przy łącznym wskaźniku ponad 17x EBITDA w porównaniu z pierwotnymi szacunkami Hyatt wynoszącymi od 13x do 15x. Hyatt zobowiązuje się ponadto uzyskać dodatkowe 2 mld USD wpływów ze sprzedaży nieruchomości hotelowych do końca 2024 r.

Finansowanie

W momencie zamknięcia Hyatt spodziewa się sfinansować ponad 80% zakupów za pomocą 1,0 mld USD dostępnych w gotówce w kasie i nowego finansowania dłużnego, zaś pozostałą część w ramach finansowania kapitałowego w wysokości ok. 500 mln USD. Firma Hyatt uzyskała zobowiązanie finansowe w wysokości 1,7 mld USd od J.P. Morgan. Oczekuje się, że wpływy pieniężne z programu sprzedaży aktywów o wartości 2 mld USd zostaną wykorzystane na spłatę zadłużenia, w tym długu zaciągniętego w celu sfinansowania transakcji przejęcia. Hyatt zobowiązuje się do utrzymania profilu inwestycyjnego oraz kontynuowania ostrożnego zarządzania bilansem po zakończeniu transakcji.

Prezentacja dla inwestorów, telekonferencja, transmisja internetowa

W dniu 16 sierpnia 2021 r., o godz. 7:30 czasu środkowoamerykańskiego letniego firma Hyatt przeprowadził telekonferencję i webcast w celu omówienia szczegółów transakcji. Zainteresowane strony mogli wysłuchać transmisji internetowej z telekonferencji, do której dostęp można byłouzyskać za pośrednictwem strony: investors.hyatt.com. Uczestnicy mogli również uzyskać dostęp do połączenia na żywo, dzwoniąc pod numer: 833-238-7946 (numer bezpłatny w USA) lub 647-689-4468 (płatny numer międzynarodowy), używając numeru ID konferencji: 1771444, na ok. 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia. Archiwalne nagranie webcastu będzie dostępne na stronie internetowej firmy przez 90 dni.

Doradcy

W związku z przedmiotową transakcją firmy BDT & Company, LLC i J.P. Morgan pełniły rolę doradców finansowych dla Hyatt, a firma Latham & Watkins LLP występowała w charakterze doradcy prawnego. Z kolei firma PJT Partners pełniła rolę doradcy finansowego dla ALG, a firma Simpson Thacher & Bartlett LLP występowała w charakterze doradcy prawnego. Deutsche Bank Securities Inc. pełnił funkcję doradcy finansowego dla KKR i KSL Capital Partners.

Termin „Hyatt” jest używany w niniejszej informacji prasowej dla wygody w odniesieniu do Hyatt Hotels Corporation i/lub jej spółki/spółek zależnych.

Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, z siedzibą główną w Chicago, jest wiodącą globalną firmą hotelarską, której oferta obejmuje 20 wiodących marek. Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. oferta firmy obejmowała ponad tysiąc hoteli i obiektów all-inclusive w 68 krajach na sześciu kontynentach świata. Misja firmy, jaką jest troska o ludzi i umożliwienie im czerpania jak największych korzyści, oddziałuje na jej decyzje biznesowe i strategię rozwoju oraz ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie najwyższej klasy pracowników, budowanie relacji z gośćmi i tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Podmioty zależne firmy prowadzą, zarządzają, udzielają franszyzy, są właścicielami, dzierżawią, rozwijają, udzielają licencji lub świadczą usługi na rzecz hoteli, ośrodków wypoczynkowych, rezydencji i nieruchomości wakacyjnych, działających pod takimi markami jak: Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove i Hyatt Residence Club®. Firma realizuje ponadto program lojalnościowy World of Hyatt®, który zapewnia członkom wyjątkowe korzyści i ekskluzywne doświadczenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.hyatt.com.

Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group® (ALG) jest wiodącą północnoamerykańską grupą specjalizującą się w zarządzaniu marką kurortów, podróżowaniem i hotelarstwem, posiadającą unikalny model biznesowy obsługującym podróżnych i destynacje na całym świecie. ALG, poprzez swoją sieć firm stowarzyszonych, konsekwentnie zapewnia podróżnym wyjątkową wartość, a właścicielom kurortów i partnerom rzetelne wsparcie w działalności dzięki strategicznemu wykorzystaniu swojego portfela marek, który obejmuje: AMResorts LP, lub jedną bądź więcej z jej spółek stowarzyszonych, które wspólnie świadczą usługi z zakresu sprzedaży, marketingu i zarządzania marką dla kurortów i hoteli w ramach AMR™ Collection, w tym 5-gwiazdkowych i 4-gwiazdkowych luksusowych, wielokrotnie nagradzanych marek, takich jak: Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas czy Now® Resorts & Spas; ALG Vacations® ‒ jeden z największych sprzedawców zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych i lotów czarterowych w USA, oferujący podróże do Meksyku i na Karaiby, we współpracy z uznanymi markami: Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations® i United Vacations®; ekskluzywny program członkowski Unlimited Vacation Club®; najlepsze w swojej klasie usługi zarządzania destynacjami świadczone przez Amstar DMC; oraz dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych Trisept Solutions®, łączący ponad 88000 biur podróży z wiodącymi dostawcami usług turystycznych.

Więcej informacji na temat zalet Apple Leisure Group można znaleźć na stronie: www.appleleisuregroup.com.

Wypowiedzi prognozujące:

Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej, które nie są faktami historycznymi, stanowią wypowiedzi prognozujące w rozumieniu ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Obejmują one wypowiedzi dotyczące proponowanego przejęcia Apple Leisure Group przez spółki, w tym spodziewane korzyści finansowe i operacyjne wynikające z przejęcia, korzyści dla gości i właścicieli wynikające z przejęcia, przewidywane wyniki finansowe Apple Leisure Group, kwoty i terminy realizacji przyszłych transakcji zbycia aktywów oraz przewidywane wskaźniki sprzedaży dla takich transakcji, profil płynności finansowej spółki, liczbę nieruchomości, których otwarcia oczekuje się w przyszłości, przewidywany wzrost globalnego ruchu turystycznego w segmencie luksusowym oraz strukturę przychodów spółki z wynajmu pokoi wypoczynkowych w całym systemie, przewidywane przyszłe przychody z opłat w połączonej firmie, oczekiwane korzyści i wartość dodana w ramach programu lojalnościowego World of Hyatt i oferty członkowskiej Apple Leisure Group, przewidywane źródła finansowania w odniesieniu do proponowanego przejęcia Apple Leisure Group, wpływ zadłużenia zaciągniętego w związku z przejęciem na rating inwestycyjny spółki, oczekiwany harmonogram sfinalizowania transakcji przejęcia, a także plany, strategie, perspektywy, wyniki finansowe, prognozy, propozycje finansowania, perspektywy lub przyszłe wydarzenia z udziałem spółki, które wiążą się ze znanym i nieznanym ryzykiem trudnym do przewidzenia. W związku z tym nasze rzeczywiste wyniki, rezultaty lub osiągnięcia mogą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w niniejszych wypowiedziach prognozujących. W niektórych przypadkach wypowiedzi prognozujące można rozpoznać po użyciu słów takich jak: „może”, „mógłby”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „planować”, „dążyć”, „przewidywać”, „wierzyć”, „szacować”, „prognozować”, „potencjalny”, „kontynuować”, „prawdopodobny”, „będzie”, „byłby” oraz odmian ww. terminów i podobnych wyrażeń lub form przeczących ww. terminów i podobnych wyrażeń. Tego typu wypowiedzi prognozujące są z konieczności oparte na szacunkach i założeniach, które, choć uważane przez nas i nasze kierownictwo za rozsądne, są z natury niepewne. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od obecnych oczekiwań, obejmują między innymi: ryzyko związane ze zdolnością do sfinalizowania proponowanego przejęcia Apple Leisure Group i terminem zamknięcia proponowanej transakcji; zdolność spółki do skutecznego przeprowadzenia integracji pracowników i działalności Apple Leisure Group; zdolność do realizacji oczekiwanych korzyści i synergii wynikających z proponowanego przejęcia Apple Leisure Group w przewidywanym terminie lub zakresie; ryzyko związane ze zdolnością do uzyskania któregokolwiek z rozpatrywanych źródeł finansowania na korzystnych lub jakichkolwiek warunkach; ryzyko dotyczące segmentów luksusowych i obiektów all-inclusive; czas trwania pandemii COVID-19 i tempo powrotu do zdrowia po pandemii, ewentualne nawroty lub warianty COVID-19; krótko- i długoterminowe skutki pandemii COVID-19, w tym popyt na podróżowanie, działalność tranzytowa i grupowa oraz poziom zaufania konsumentów; oddziaływanie pandemii COVID-19, wszelkich nawrotów lub wariantów COVID-19 oraz wpływ działań podejmowanych w reakcji na pandemię przez rządy, przedsiębiorstwa i osoby prywatne na gospodarkę światową i regionalną, ograniczenia lub zakazy związane z podróżowaniem oraz działalność gospodarczą, w tym czas trwania i skala wpływu na stopę bezrobocia i wydatki uznaniowe konsumentów; szeroka dystrybucja szczepionek COVID-19 i ogólne uznanie tych szczepionek przez ogół populacji; zdolność właścicieli stron trzecich, franczyzobiorców lub partnerów w przedsięwzięciach hotelarskich do skutecznego radzenia sobie z wpływem pandemii COVID-19, wszelkich nawrotów lub wariantów COVID-19; ogólna niepewność gospodarcza panująca na kluczowych rynkach światowych i pogorszenie się warunków gospodarczych na świecie lub niski poziom wzrostu gospodarczego; tempo i stopień ożywienia gospodarczego po spowolnieniu gospodarczym; poziom wydatków w segmencie biznesowym, rekreacyjnym i all-inclusive, a także zaufanie konsumentów; spadek obłożenia i średniej stawki dziennej; ograniczona widoczność w odniesieniu do przyszłych rezerwacji; utrata kluczowych pracowników; krajowe i międzynarodowe uwarunkowania polityczne i geopolityczne, w tym niepokoje polityczne lub społeczne bądź zmiany w polityce handlowej; działania wojenne lub obawy przed działaniami wojennymi, w tym przyszłe ataki terrorystyczne, które mają wpływ na podróżowanie; wypadki w trakcie podróży; klęski żywiołowe lub katastrofy spowodowane przez człowieka, takie jak trzęsienia ziemi, tsunami, tornada, huragany, powodzie, pożary, wycieki ropy naftowej, incydenty nuklearne oraz globalne wybuchy pandemii lub chorób zakaźnych, w tym pandemia COVID-19, lub obawy przed takimi zdarzeniami; naszą zdolność do osiągania określonych poziomów zysków operacyjnych w hotelach, w których obowiązują testy wydajności lub udzielone przez nas gwarancje na rzecz właścicieli będących podmiotami zewnętrznymi; wpływ remontów i przebudowy hoteli; ryzyko związane z naszymi planami alokacji kapitału, programem odkupu akcji i wypłat dywidendy, w tym ograniczenie, wyeliminowanie lub zawieszenie działań w zakresie odkupu akcji lub wypłat dywidendy; sezonowość i cykliczność branży nieruchomości i hotelarstwa; zmiany w ustaleniach dystrybucyjnych, np. związanych z internetowymi pośrednikami turystycznymi; zmiany gustów i preferencji naszych klientów; relacje ze współpracownikami i związkami zawodowymi oraz zmiany w prawie pracy; kondycja finansowa i nasze relacje z właścicielami nieruchomości będącymi podmiotami zewnętrznymi, franczyzobiorcami i partnerami w przedsięwzięciach hotelarskich; potencjalna niezdolność właścicieli, franczyzobiorców lub partnerów w przedsięwzięciach hotelarskich do uzyskania dostępu do kapitału niezbędnego do finansowania bieżącej działalności lub realizacji naszych planów rozwoju; ryzyko związane z potencjalnymi przejęciami i zbyciem oraz wprowadzeniem nowych koncepcji marek; czas przejęć i zbycia oraz nasza zdolność do pomyślnej integracji zakończonych przejęć z istniejącą działalnością; brak pomyślnego zakończenia proponowanych transakcji (w tym brak spełnienia warunków zamknięcia lub uzyskania wymaganych zatwierdzeń); naszą zdolność do pomyślnej realizacji strategii rozwoju działalności w zakresie zarządzania i franczyzy przy jednoczesnej redukcji bazy aktywów nieruchomościowych w określonych ramach czasowych i z osiągnięciem oczekiwanych wartości; spadek wartości naszych aktywów nieruchomościowych; nieprzewidziane wypowiedzenia naszych umów o zarządzanie lub franczyzę; zmiany w federalnym, stanowym, lokalnym lub zagranicznym prawie podatkowym; wzrost stóp procentowych i kosztów operacyjnych; wahania kursów wymiany walut lub restrukturyzacja walut; brak akceptacji dla nowych marek lub innowacji; ogólna niestabilność rynków kapitałowych i nasza zdolność do uzyskania dostępu do takich rynków; zmiany w środowisku konkurencyjnym w naszej branży, w tym w wyniku pandemii COVID-19, konsolidacji branży i rynków, na których działamy; nasza zdolność do skutecznego rozwijania programu lojalnościowego World of Hyatt; incydenty cybernetyczne i awarie technologii informatycznych; wyniki postępowań prawnych lub administracyjnych; naruszenia przepisów lub prawa związanego z naszą działalnością franczyzową; oraz inne ryzyka omówione w dokumentach firmy przedkładanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w sprawozdaniu rocznym na formularzu 10-K i sprawozdaniach kwartalnych na formularzu 10-Q, które są dostępne dla ww. Komisji. Zwracamy uwagę, aby nie polegać nadmiernie na wypowiedziach prognozujących, które są formułowane wyłącznie na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego. Nie podejmujemy ani nie przyjmujemy żadnych zobowiązań do publicznego aktualizowania jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących w celu odzwierciedlenia rzeczywistych wyników, nowych informacji lub przyszłych zdarzeń, zmian założeń lub zmian czynników wpływających na te wypowiedzi, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Nawet jeśli dokonamy aktualizacji danej wypowiedzi prognozującej lub kilku tego typu wypowiedzi, nie należy wyciągać wniosku, że będziemy dokonywać dodatkowych aktualizacji w odniesieniu do tych lub innych wypowiedzi.

Wersja źródłowa dostępna w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210815005011/en/

Źródło: Hyatt Hotels Corporation

KONTAKT:

Hyatt ‒ kontakt dla mediów:

Franziska Weber

tel. +1 312 780 6106

e-mail: franziska.weber@hyatt.com

-

Hyatt ‒ kontakt dla inwestorów:

Noah Hoppe

tel. +1 312 780 5991

e-mail: noah.hoppe@hyatt.com

-

Apple Leisure Group ‒ kontakt dla mediów:

Lilliana Vazquez Maya

tel. +1 610 359 5913

e-mail: lmaya@applelg.net

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.08.2021, 12:28
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ