Newsletter

Biznes i finanse

IMPERA CAPITAL SA (15/2021) Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Impera Capital ASI S.A. w dniu 7 kwietnia 2021 r.

07.04.2021, 19:19aktualizacja: 07.04.2021, 19:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 15/2021

Spółka pod firmą: "Impera Capital ASI S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej, jako "Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt. 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 kwietnia 2021 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5% głosów na wskazanym NWZ był:

January Ciszewski z ilością głosów 4 056 336 , co stanowi 100 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 51,80 % w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.04.2021, 19:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ