Newsletter

IMPERIO ASI SA (16/2024) Rejestracja zmian statutu Emitenta

10.07.2024, 20:42aktualizacja: 10.07.2024, 20:43

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 16/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IMPERIO Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie dalej "Emitent" lub "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym 10 lipca 2024 r. roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 lipca 2024 r. zmiany Statutu Emitenta dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2024 roku. O podjęciu m.in. ww. uchwały Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2024 w dniu 24 czerwca 2024 r.

W wyniku zarejestrowania zmian w Statucie zmieniła się treść całego rozdziału IX zatytułowanego Strategia Inwestycyjna, który otrzymał nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.07.2024, 20:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ