Newsletter

Biznes i finanse

InnovFin - Instrumenty Finansowe dla innowatorów. Nowe propozycje finansowania innowacyjnego biznesu w Polsce

09.05.2017, 14:47aktualizacja: 09.05.2017, 14:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Europejski Fundusz Inwestycyjny zainwestuje 15 mln euro w proinnowacyjny polski fundusz vc.

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), przy wsparciu InnovFin Equity, ogłasza swoją pierwszą inwestycję w fundusz venture capital w Polsce, dotyczącą Innovation Nest II. Umowa była możliwa dzięki wsparciu z unijnego programu Horyzont 2020 na rzecz badań naukowych i innowacji oraz z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). EFIS jest głównym filarem Planu Inwestycyjnego dla Europy realizowanego przez Komisję Europejską, tzw. „Planu Junckera”.

Inwestycja EFI w Innovation Nest II wpisuje się w misję wspierania przez EFI małych i średnich przedsiębiorstw, przez zapewnianie im dostępu do finansowania, pomoc w tworzeniu miejsc pracy i wzmacnianie wzrostu gospodarczego. Transakcja stanowi pierwszą inwestycję kapitałową w ramach InnovFin w Polsce.

Innovation Nest powstał w 2011 r. Fundusz inwestuje w innowacyjne przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju. W ciągu ostatnich 6 lat fundusz zainwestował w Polsce w 24 przedsiębiorstwa.

“Powstanie drugiego funduszu to kontynuacja naszej strategii. Chcemy inwestować w europejskie firmy tworzące oprogramowanie dla biznesu, które chcą rozwijać się na całym świecie. Cieszymy się, że EFI uwierzyło w naszą misję i mamy nadzieję że drugi fundusz pozwoli nam jak najszybciej zająć mocną pozycję na rynku europejskim” – mówi Piotr Wilam, Managing Partner Innovation Nest.

„Inwestycja 15 mln euro w Innovation Nest II pozwoli na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, przez zapewnienie im dostępu do finansowania, pomoc w tworzeniu miejsc pracy i wzmacnianie wzrostu gospodarczego. Wierzymy, że Innovation Nest II dysponuje wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na identyfikację innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce” - powiedział Pier Luigi Gilibert, Prezes Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

„Umowa jest kamieniem milowym we wdrażaniu InnovFin Equity. Jest pierwszą umową w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i udowadnia, że prężna i kreatywna gospodarka Polski oferuje wiele interesujących możliwości inwestycyjnych. Wskazuje także, że europejska integracja w dziedzinie innowacji notuje postępy, między innymi dzięki szerokiej randze możliwości oferowanych przez Horyzont 2020, unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji” – skomentował Carlos Moedas, Komisarz UE ds. badań, nauki i innowacji.

„Horyzont 2020 ma za zadanie poprawę konkurencyjności Europy, poprzez wzrost innowacyjności i zachęcenie sektora prywatnego do zwiększenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową i innowacje. W procesie tym istotną rolę powinny pełnić, także w Polsce, instytucje finansowania rynku podwyższonego ryzyka, jak fundusze VC czy sieci aniołów biznesu. Cieszę się, że kolejna polska instytucja finansowa skutecznie sięga po środki Horyzont 2020 i dołącza do grona sojuszników w budowaniu innowacyjnej gospodarki w Polsce” – powiedział Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Umowa świadczy o wielkim sukcesie Innovation Nest. Udowadnia, że polskie instytucje finansowe mogą skutecznie konkurować z innymi europejskimi podmiotami o środki z programów ramowych” – dodaje Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

  • InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów

InnovFin Equity jest częścią InnovFin – nowej generacji unijnych instrumentów finansowych i doradczych, uruchomionych w ramach programu Horyzont 2020 w celu ułatwienia dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw. „InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów” umożliwi wsparcie w wysokości ok. 50 mld euro dla inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną w Europie.

Na InnovFin Equity składa się szereg instrumentów kapitałowych dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, oferowanych we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Celem produktu jest poprawa dostępu do kapitału wysokiego ryzyka dla przedsiębiorstw we wczesnych fazach rozwoju, angażujących się w działalność badawczo-innowacyjną, przede wszystkim przez wspieranie funduszy kapitałowych inwestujących w poszczególne przedsiębiorstwa. Przedmiotem inwestycji mogą być MŚP i małe przedsiębiorstwa typu mid-cap z państw członkowskich UE oraz krajów uczestniczących w programie Horyzont 2020. Oczekuje się, że dzięki inwestycjom w fundusze venture capital w ramach InnovFin SME Venture Capital możliwe będzie wsparcie przedsiębiorców w formie finansowania kapitałowego o wartości od 1,6 do 2 mld euro.

  • Plan Inwestycyjny dla Europy

Plan Inwestycyjny dla Europy, tzw. „Plan Junckera”, to priorytetowe przedsięwzięcie Komisji Europejskiej. Jego celem jest zwiększenie poziomu inwestycji, przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i wzrost zatrudnienia. Będzie to osiągnięte przez lepsze wykorzystanie zasobów finansowych, usuwanie barier inwestycyjnych i zapewnienie pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych.

Głównym filarem Planu Inwestycyjnego jest Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. W ramach Funduszu uruchomiono gwarancje Komisji Europejskiej, dzięki którym Europejski Bank Inwestycyjny jest w stanie sfinansować więcej projektów, w tym bardziej ryzykowne. Projekty i umowy zatwierdzone do tej pory w ramach EFIS umożliwią realizację inwestycji o wartości ponad 183 mld euro, a także zapewnią wsparcie dla ponad 425 tys. MŚP w 28 państwach członkowskich UE.

We wrześniu 2016 r. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaproponował wzmocnienie EFIS przez uruchomienie dodatkowych środków, przedłużenie okresu realizacji oraz rozszerzenie zakresu wsparcia.

  • Innovation Nest

Innovation Nest to fundusz VC inwestujący w europejskie przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju, zajmujące się oprogramowaniem B2B. Utworzony w 2011 r. w Krakowie, obecnie w portfelu ma ponad 30 przedsiębiorstw, w tym: UXPin, Picodi, Growbots i Estimote. Misją funduszu jest finansowanie najlepszych przedsiębiorców z Europy i wspieranie ich w rozwoju i wejściu na rynki światowe.

Więcej informacji: innovationnest.co

Dane kontaktowe:

Chris Kobylecki

tel. kom. +48 502 403 637

e-mail chris@innovationnest.co

  • Europejski Fundusz Inwestycyjny

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) jest częścią grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego misją jest poprawa dostępu do finansowania dla europejskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. EFI opracowuje i wdraża instrumenty kapitałowe, gwarancyjne i mikrofinansowe przeznaczone dla MŚP. EFI realizuje w ten sposób cele UE dotyczące wsparcia badań i innowacji, przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Informacje o roli EFI w procesach wdrażania Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych są dostępne pod adresem: http://www.eif.org/what_we_do/efsi/index.htm

Informacje o EFI: http://www.eif.org

Dane kontaktowe:

David Yormesor

tel. +352 42 66 88 346

e-mail d.yormesor@eif.org

  • Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE. We współpracy z Grupą EBI, KPK oferuje informacje nt. instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w ramach wszystkich programów UE, jest również częścią polskiego systemu wdrażania Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Więcej informacji o KPK: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Dane kontaktowe:

Michał Gorzelak

tel. kom. +48 603 583 344

e-mail: michal.gorzelak@zbp.pl

HORIZON 2020 INFO DAY

Wydarzenie współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015-2021”, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Więcej na: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.05.2017, 14:47
Źródło informacji KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ