Newsletter

Innowacyjny jak… Polak!

20.10.2014, 15:23aktualizacja: 20.10.2014, 15:23

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

3M
3M
Ponad 60% Polaków uważa, że jesteśmy narodem innowacyjnym, a klimat w Polsce sprzyja rozwojowi innowacyjności, jak wynika z "Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014". Rodacy dostrzegają wagę rozwiązań innowacyjnych w życiu codziennym. Według nich poprawiają one komfort życia, a także dają poczucie bezpieczeństwa. Zdecydowanie najważniejszym obszarem tworzenia innowacyjnych rozwiązań i produktów jest obszar zdrowia.

Według badania przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie firmy 3M, innowacje mają ogromną wartość dla Polaków. Szczególną łatwość do postrzegania siebie, jako osoby innowacyjne, mają respondenci młodzi i z wyższym wykształceniem.

Innowacyjny Polak to według badanych osoba kreatywna (45%), przedsiębiorcza (38%) i oryginalna (32%). 75% uważa, że produkty innowacyjne pomagają w codziennym życiu i pozwalają zaoszczędzić czas (81%).

60% badanych uważa, że zdrowie jest tym obszarem życia, w którym tworzenie innowacyjnych rozwiązań i produktów jest najważniejsze. Dodatkowo, aż 88% badanych jest zdania, że innowacje wpływają na skuteczność leczenia i komfort pacjentów, a także pozwalają skrócić czas hospitalizacji (84%).

Aż 85% Polaków twierdzi, że dzięki rozwiązaniom innowacyjnym czuje się bezpieczniej. Tyle samo zgadza się ze stwierdzeniem, że wyraźne odblaskowe oznakowanie dróg i pojazdów korzystnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa, a pasy bezpieczeństwa to jeden z najskuteczniejszych środków ratujących życie podczas wypadków samochodowych.

Aż 88% uważa, że rozwiązania innowacyjne ułatwiają wykonanie i podnoszą jakość pracy. Dodatkowo 87% jest zdania, że pracodawcy powinni szkolić pracowników i zachęcać ich do kreatywnego myślenia.

Ponad 50% respondentów ma poczucie, że klimat w kraju sprzyja rozwojowi innowacji. W opinii badanych najważniejszą rolę w rozwoju innowacyjności powinien pełnić sojusz władz publicznych ze światem nauki. Co ciekawe, oczekiwania w tym zakresie w stosunku do przedsiębiorców plasują się na dalszym planie.

Jako argument uniemożliwiający korzystanie z innowacyjnych rozwiązań ponad 60% badanych wymienia brak funduszy. Inne utrudnienia, takie jak brak odpowiednich umiejętności, przywiązanie do tradycyjnych rozwiązań, czy strach przed nowymi rozwiązaniami wymieniane są rzadziej.

Pełny Raport do pobrania ze strony: www.laczanasinnowacje.pl.

Zachęcamy do sprawdzenia swojej kreatywności na: www.laczanasinnowacje.pl

O badaniu

Badanie przeprowadzono między 27 czerwca a 2 lipca 2014 roku w ramach badania wielotematycznego OMNIBUS techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). Wywiady przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku 15 lat i więcej. Badaniem objęto całą Polskę.

Pliki graficzne dostępne pod adresem:

Źródło informacji: 3M

UWAGA: Za materiał opublikowany przez Centrum Prasowe PAP odpowiedzialność ponosi jego nadawca, wskazany każdorazowo jako "źródło informacji". (Centrum Prasowe PAP)

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 20.10.2014, 15:23
Źródło informacji 3M
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.