Newsletter

INTER CARS SA (29/2023) Akceptacja technicznego wniosku w sprawie przedłużenia do konsorcjalnej umowy kredytu

28.11.2023, 15:20aktualizacja: 28.11.2023, 15:22

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 29/2023

Zarząd Inter Cars S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada 2023 r. został zaakceptowany wniosek w sprawie przedłużenia ("Wniosek o Przedłużenie") do umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. i o zmianach w odniesieniu, do której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 1 września 2017 r., w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 29 października 2018 r., w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 października 2019 r., w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 4 listopada 2020 r., w raporcie bieżącym 21/2021 z dnia 5 listopada 2021 r., w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 27 maja 2022 r., w raporcie bieżącym nr 30/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. oraz w raporcie bieżącym nr 33/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. ("Umowa Kredytu").

Celem złożenia przez Spółkę Wniosku o Przedłużenie jest umożliwienie przesunięcia daty zapadalności kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu. Przedłużenie dat zapadalności kredytów odnawialnych do 15 grudnia 2023 r. zostanie wprowadzone do Umowy Kredytu w drodze akceptacji wniosku przez kredytodawcę pełniącego obowiązki Agenta Kredytu. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami Wniosku o Przedłużenie, kredytodawcy wyrazili zgodę na zmianę daty zapadalności kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu na dzień 15 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2023, 15:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ