Newsletter

INTERSPORT POLSKA SA (51/2023) Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

21.12.2023, 12:15aktualizacja: 21.12.2023, 12:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 51/2023

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie, Cholerzyn 382, 32-060 Liszki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216182, kapitał zakładowy w wysokości 7.008.947,70 zł, wpłacony w całości, NIP 676-001-65-53 informuje, w dniu 21grudnia br. wpłynęło do Spółki oświadczenie o rezygnacji Pana Aivarsa Bunde z funkcji członka Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. ze skutkiem natychmiastowym

Pan Aivars Bunde nie zasiadał w żadnym Komitecie działającym w ramach Rady Nadzorczej Spółki, a Jego rezygnacja nie została uzasadniona.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.12.2023, 12:15
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ