Newsletter

Biznes i finanse

INTERSPORT POLSKA SA (55/2021) Szacunkowe wyniki za II kwartał roku obrotowego 2021/2022

26.10.2021, 10:02aktualizacja: 26.10.2021, 10:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 55/2021

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka") informuje, że według wstępnych szacunków w II kwartale roku obrotowego 2021/22 tj. od 1 lipca do 30 września 2021 r. Spółka znacznie poprawiła r/r wynik osiągając zysk brutto na poziomie 1.872 tys. zł (było: strata brutto: 2.702 tys. zł).

Spółka odnotowała r/r lepszy wynik finansowy dzięki poprawie marży procentowej o 3 p.p. oraz trwającej cały czas dyscyplinie kosztowej. Na poprawę wyników przychodowych wpłynęła również zmiana polityki handlowej wynikająca z nowej strategii Spółki.

W II kwartale roku obrotowego 2021/2022 Spółka:

•odnotowała łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 56.167 tys. zł, czyli o 20,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 46.680 tys. zł);

•wypracowała masę marży 20.642 tys. zł, czyli wyższą o 31,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 15.740 tys. zł);

•w ujęciu r/r poprawiła o 4.388 tys. zł wynik EBITDA, który wyniósł obecnie 2.001 tys. zł, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku był na poziomie -2.387 tys. zł;

•osiągnęła wzrost o 48% dynamiki sprzedaży za pośrednictwem kanału eCommerce, który stanowił 11% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Narastająco w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. tj. w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, Spółka osiągnęła łączne przychody netto ze sprzedaży w wysokości 106.474 tys. zł, czyli o 30% wyższe w stosunku do analogicznego okresu (było: 81.913 tys. zł) i wypracowała masę marży 35.552 tys. zł, czyli wyższą o 51,1% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 23.525 tys. zł). Dynamika obrotów za pośrednictwem kanału eCommerce wzrosła w tym okresie o 28,4% i stanowiła 15% udziału w ogólnej sprzedaży detalicznej.

Według wstępnych szacunków w I półroczu roku obrotowego 2021/2022, Spółka wypracowała zysk brutto na poziomie 623 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Spółka osiągnęła stratę brutto na poziomie 6.584 tys. zł. Należy zaznaczyć, że uzyskany wynik za pierwsze półrocze jest najlepszym od 5 lat.

Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, a ich obliczenia zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu. Publikacja ostatecznego raportu finansowego za I półrocze roku obrotowego 2021/2022 planowana jest 27 grudnia 2021 r. po weryfikacji danych przez biegłego rewidenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.10.2021, 10:02
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ