Newsletter

IPOPEMA SECURITIES SA (6/2024) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych do przerwy

16.05.2024, 17:43aktualizacja: 16.05.2024, 17:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 6/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") na posiedzeniu w dniu 16 maja 2024 r. podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które wznowione zostaną w dniu 6 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Próżnej 9 w Warszawie.

O przerwę w ZWZ zawnioskował Zarząd w związku z powzięciem informacji o zamiarze zgłoszenia przez jednego z akcjonariuszy kandydata do Rady Nadzorczej powoływanej na nową kadencję. Celem umożliwienia takiego zgłoszenia, a także w związku z koniecznością przeprowadzenia w takim przypadku oceny odpowiedniości kandydata, Zarząd postanowił o wystąpieniu do ZWZ z przedmiotowym wnioskiem. Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez ZWZ do chwili ogłoszenia przerwy.

Zarząd Spółki informuje także, że podczas obrad ZWZ do chwili zarządzenia przerwy:

- ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

- nie było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte,

- nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.05.2024, 17:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ