Newsletter

IPOPEMA SECURITIES SA (9/2024) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję i zmiana w jej składzie

06.06.2024, 19:45aktualizacja: 06.06.2024, 19:46

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 9/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") powołało na nową trzyletnią kadencję Radę Nadzorczą Spółki, w której skład weszli:

- następujący dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej: Jacek Jonak, Bogdana Kryca, Ewa Radkowska-Świętoń i Andrzej Knigawka, oraz

- nowo powołany członek Rady Nadzorczej: Marcin Dyl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dotychczasowy członek Rady Nadzorczej Janusz Diemko zrezygnował z ubiegania się o wybór na następną kadencję bez wskazania przyczyn.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że:

- informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach, zajmowanych stanowiskach i przebiegu kariery zawodowej dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ipopemasecurities.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Władze';

- żaden z członków Rady Nadzorczej nie uczestniczy w przedsięwzięciu konkurencyjnym wobec Spółki;

- żaden z członków Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 06.06.2024, 19:45
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ