Newsletter

IPOPEMA SECURITIES SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

28.03.2024, 18:37aktualizacja: 28.03.2024, 18:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Przychody z działalności podstawowej 324 195,00 260 051,00 71 592,00 55 468,00
Koszty działalności podstawowej 305 178,00 253 135,00 67 392,00 53 993,00
Wynik z działalności podstawowej 19 017,00 6 916,00 4 199,00 1 475,00
Wynik z działalności operacyjnej 24 922,00 5 658,00 5 503,00 1 207,00
Wynik brutto 24 480,00 7 820,00 5 406,00 1 668,00
Wynik netto z działalności kontynuowanej 19 260,00 6 077,00 4 253,00 1 296,00
Wynik netto 19 260,00 6 077,00 4 253,00 1 296,00
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_
zwykły 0,61 0,19 0,14 0,04
rozwodniony 0,61 0,19 0,14 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 477,00 45 373,00 5 184,00 9 678,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 137,00 -13 058,00 -4 447,00 -2 785,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 234,00 -15 262,00 -1 156,00 -3 255,00
Razem przepływy pieniężne -1 894,00 17 053,00 -418,00 3 637,00
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej *
Aktywa razem 420 756,00 379 699,00 96 770,00 80 961,00
Zobowiązania razem 293 908,00 267 013,00 67 596,00 56 934,00
Kapitały 126 848,00 112 686,00 29 174,00 24 027,00
Liczba akcji - w szt. 29 937 836,00 29 937 836,00 29 937 836,00 29 937 836,00
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 4,24 3,76 0,97 0,80

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 28.03.2024, 18:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ