Newsletter

Biznes i finanse

IZOLACJA JAROCIN SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 SA-Q

13.05.2022, 21:31aktualizacja: 13.05.2022, 21:33

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 1/2022 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 131 5 246 1 750 1 147
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 90 -212 19 -46
Zysk (strata) brutto 89 -199 19 -43
Zysk (strata) netto 70 -199 15 -43
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 722 535 371 117
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -973 -262 -209 -57
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -157 77 -34 17
Przepływy pieniężne netto, razem 592 349 127 76
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 636 20 568 5 080 4 414
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 703 7 162 1 871 1 537
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 525 569 113 122
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 551 5 216 1 408 1 119
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 933 13 406 3 210 2 877
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 798 798 172 171
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 -0,05 0,00 -0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,05 0,00 -0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,93 3,53 0,84 0,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,93 3,53 0,84 0,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 13.05.2022, 21:31
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ