Newsletter

Jeszcze więcej OZE z offshore – ważna nowelizacja ustawy przyjęta

11.07.2023, 16:11aktualizacja: 11.07.2023, 16:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

PSEW
PSEW
Sejm przyjął nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy mają zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu, dostosują także polskie prawo do przepisów UE. Szczególnie ważne dla branży wiatrowej jest zwiększenie ambicji w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska został przyjęty jednogłośnie, nikt nie sprzeciwił się proponowanym zmianom. Jeśli Senat nie zgłosi żadnych poprawek do ustawy, będzie ona czekać na podpis prezydenta.

Przyjęcie 7 lipca przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii to dobry sygnał dla branży wiatrowej. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt zawiera zapisy, które mają na celu dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Ma też dostosować polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ustawa wdraża bowiem dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywę „REDII”), niemniej jednak zawiera również kilka elementów, które ułatwią dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce.

Rząd stawia na morskie farmy wiatrowe

Z punktu widzenia branży morskiej energetyki wiatrowej, kluczowym elementem ww. projektu ustawy jest zwiększenie ambicji w zakresie rozwoju sektora offshore. Decyzja zwiększająca dopuszczalną ilość morskich farm wiatrowych, które będą mogły powstać w ramach przewidzianego w przepisach systemu wsparcia z 10,9 GW do 17,9 GW to krok w dobrą stronę, który umożliwi nie tylko dostarczenie większych wolumenów, czystej i taniej energii, ale przede wszystkim umożliwi rozwój przemysłu offshore w Polsce. Kluczowe bowiem w tym zakresie jest posiadanie długoterminowej, ambitnej perspektywy rozwoju sektora offshore – dzięki zaproponowanym rozwiązaniom, taka wizja została stworzona.

Gwarancje pochodzenia

Ważną zmianą w projekcie ustawy jest zagwarantowanie możliwości przystąpienia Prezesa URE do międzynarodowego stowarzyszenia Association of Issuing Bodies (AiB) czyli podmiotu zrzeszającego organy wydające gwarancje pochodzenia. Działanie to umożliwi synchronizację krajowego rejestru z tym prowadzonym przez AIB, a tym samym możliwość międzynarodowego obrotu polskimi gwarancjami pochodzenia.

Instalacja hybrydowa

Nowelizacja definicji instalacji hybrydowej powinna przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania istniejących zasobów. Rozwiązanie to zyska dodatkowo na znaczeniu w momencie wdrożenia przepisów umożliwiających cable pooling, na co w dalszym ciągu czeka sektor energetyki wiatrowej.

Nowelizacja trafi teraz do prac w Senacie, a jeśli Senat zgłosi poprawki, zostaną one poddane pod głosowanie w Sejmie. Następnie nowe prawo zostanie przekazane do podpisu prezydenta.

Źródło informacji: PSEW

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 11.07.2023, 16:11
Źródło informacji PSEW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ