Newsletter

KGHM POLSKA MIEDŹ SA (29/2024) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 7 czerwca 2024 roku

07.06.2024, 15:38aktualizacja: 07.06.2024, 15:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 29/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 czerwca 2024 roku postanowiło o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 5 lipca 2024 roku, do godziny 11.00 i ustaliło, że obrady po przerwie odbędą się w siedzibie Spółki w Lubinie.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 7 czerwca 2024 roku.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że do chwili zarządzenia przerwy Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu odnośnie żadnej z podjętych uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.06.2024, 15:38
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ